+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + TURISM + EDITURA + Cercetare

+ Home
EDITURA IRECSON

+ ISTORIE
+ RELATII PUBLICE
+ FORMARE PROFESIONALA
+ MARKETING
+ SPIRITUALITATE
+ ECONOMIE
+ RESURSE UMANE
+ TURISM
+ POLITIC
+ JURIDICO-ECONOMIC
+ TERAPII NECONVENTIONALE
TIPAR DIGITAL


CONTACTEDITURA IRECSON: > ECONOMIE
REGLEMENTÃRI INTERNAÞIONALE DE AUDIT, ASIGURARE ªI ETICÃ. AUDIT FINANCIAR 2008 (I + II)

Autor: Federaþia Internaþionalã a Contabililor, Camera Auditorilor Financiari din România
An aparitie:2009
Nr pagini:1363
Format:16 x 23 cm
ISBN:978-973-7694-52-2
Pret vechi: 140.00 Pret nou:80.00 lei
cumpr
Prezentul volum „Audit Financiar 2008” include standardele ºi prevederile internaþionale de audit, asigurare, eticã ºi servicii conexe emise de Consiliul pentru Standarde Internaþionale de Audit ºi Asigurare (IAASB) al Federaþiei Internaþionale a Contabililor (IFAC) - organismul internaþional responsabil de normalizare în domeniul auditului. Camera Auditorilor Financiari din România a luat mãsuri pentru ca auditul sã se desfãºoare în strictã conformitate cu Standardele Internaþionale de Audit, cu respectarea Codului Etic al Profesioniºtilor Contabili emis de IFAC – pe care CAFR l-a adoptat „ad litteram”, alãturi de directivele europene în domeniu ºi de normele proprii care reflectã cadrul legislativ ºi realitatea economicã din România.

Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007