+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + TURISM + EDITURA + Cercetare

+ Home
EDITURA IRECSON

+ ISTORIE
+ RELATII PUBLICE
+ FORMARE PROFESIONALA
+ MARKETING
+ SPIRITUALITATE
+ ECONOMIE
+ RESURSE UMANE
+ TURISM
+ POLITIC
+ JURIDICO-ECONOMIC
+ TERAPII NECONVENTIONALE
TIPAR DIGITAL


CONTACTEDITURA IRECSON: > SPIRITUALITATE
CÃLUGÃRUL ªI FILOZOFUL

Autor:Matthieu Ricard ºi Jean-Francois Revel
An aparitie:2005
Nr pagini:408
Format:14,5 x 22 cm
ISBN:973-87304-5-7
Pret: 20.00 lei
ARTICOLUL NU ESTE IN STOC
Aceastã lucrare prezintã o confruntare ineditã între Orient ºi Occident, între douã culturi, douã viziuni asupra vieþii, între un tatã, filozof, ºi fiul sãu, cãlugãr budist. Exponent al gândirii occidentale raþionaliste, Jean-François Revel dialogheazã cu fiul sãu Matthieu Ricard, biolog devenit cãlugãr budist. Conversaþia abordeazã, finalmente, marile probleme aflate la graniþa dintre filozofie, ºtiinþã, spiritualitate ºi politicã. O bogatã reflecþie asupra sensului vieþii ºi angajãrii contemplative. „O carte excepþionalã, fãrã îndoialã cea mai bunãcare poate exista în zilele noastre despre adevãrul, dar ºi dificultãþile budismului.” (Luc Ferry, Le point) „Pãtruns de gândirea occidentalã raþionalistã, Jean-François Revel dialogheazã cu fiul sãu Matthieu Ricard, biolog devenit cãlugãr budist. De-a lungul conversaþiei, sunt abordate pânã la urmã marile întrebãri care se aflã la graniþele dintre filozofie, ºtiinþã, spiritualitate ºi politicã. O bogatã reflecþie asupra sensului vieþii ºi asupra angajamentului contemplativ.” (Frédéric Devinat, l’Express) „Nu ne refuzãm plãcerea ºocului familial al acestor douã minþi bine ticsite.” „Marele merit al acestei opere este acela de a nu ocoli nici una dintre principalele întrebãri despre înþelepciune ºi arta de a trãi pe care ºi le pune acest sfârºit de secol. Se situeazã în centrul raporturilor dintre cãutarea spiritualã ºi demersul critic.” (René Brancion, Témoignage chrétien) „Dialogul dintre filozoful Jean-François Revel ºi fiul sãu, cãlugãr tibetan, este una dintre operele cele mai inedite pe care le putem citi.” (Serge Bimpage, La tribune de Genève) CUPRINS 1. Cercetarea ºtiinþificã 2. Religie sau filozofie 3. Fantoma din cutia neagrã 4. O ºtiinþã a spiritului? 5. Despre metafizica budistã 6. Acþiune asupra lumii ºi acþiune asupra sinelui 7. Budism ºi Occident 8. Spiritualitate religioasã ºi spiritualitate laicã 9. Unde se naºte violenþa? 10. Înþelepciune, ºtiinþã ºi politicã 11. Drapel roºu pe acoperiºul lumii 12. Budismul: declin ºi cunoaºtere 13. Credinþã, ritual ºi superstiþie 14. Budismul ºi moartea 15. Individul rege 16. Budismul ºi psihanaliza 17. Influenþe culturale ºi tradiþie spiritualã 18. Despre progres ºi despre noutate 19. Cãlugãrul îl întreabã pe filozof 20. Concluzia filozofului 21. Concluzia cãlugãrului

Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007