+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + TURISM + EDITURA + Cercetare

+ Home
EDITURA IRECSON

+ ISTORIE
+ RELATII PUBLICE
+ FORMARE PROFESIONALA
+ MARKETING
+ SPIRITUALITATE
+ ECONOMIE
+ RESURSE UMANE
+ TURISM
+ POLITIC
+ JURIDICO-ECONOMIC
+ TERAPII NECONVENTIONALE
TIPAR DIGITAL


CONTACTEDITURA IRECSON: > ISTORIE
CHE GUEVARA - un revoluþionar controversat

Autor:Paco Ignacio Taibo II
An aparitie:2006
Nr pagini:800
Format:15,5 x 22,5 cm
ISBN:973-7694-06-6
Pret vechi: 38.00 Pret nou:19.00 lei
cumpr
Cartea este o prezentare minuþioasã a întregii vieþi a lui Che Guevara, folosind multe din propriile lui cuvinte din discursuri, jurnale ºi citate din surse de încredere. În sfârºit o carte onestã despre Che. Probabil cã veþi constata cã în acest caz omul este în realitate mai mãreþ decât mitul. Paco Taibo s-a documentat ºi a spus povestea vieþii lui Che într-un mod care dã viaþã mitului, aºa cum puþin biografi au reuºit sã o facã. Acesta este Ernesto Guevara, aºa cum a trãit ºi a murit ºi puteþi înþelege cum a devenit „El Che”, simbolul „Americii reformate” ºi ceea ce l-a împins implacabil cãtre glontele care i-a curmat viaþa în ºcoala pãrãsitã din La Higuera. Autorul are un acut simþ al istoriei ºi a inserat propriile comentarii care lumineazã multe din evenimentele hotãrâtoare din viaþa lui Che. El a privit acest personaj dintr-o perspectivã latino-americanã, ceea ce i-a permis o mai bunã înþelegere a mentalitãþii popoarelor din aceastã regiune. De exemplu, comparaþia dintre legendarul comic mexican Cantiflas ºi Che – al cãrui umor scotea în evidenþã absurditatea vieþii – diferenþiazã aceastã biografie de toate celelalte încercãri de descriere a vieþii lui Che. Se lumineazã astfel o altã laturã a legendei. Istoria lui Che prinde viaþã în mâinile lui Paco Taibo. Simbolul rebeliunii ºi al luptei pentru dreptate socialã traduce viaþa unei fiinþe umane incredibile, pasionale ºi admirabile. Deºi autorul este un adevãrat admirator al lui Che, el evidenþiazã totuºi greºelile pe care acesta le-a fãcut, dar cel mai important lucru este cã furnizeazã toate aceste informaþii în contextul real al evenimentelor, aºa cum s-au petrecut ele. Istoria Revoluþiei cubaneze ºi colaborarea cu guvernul lui Fidel reprezintã o lecturã incitantã, dar poate cele mai impresionante fragmente ale cãrþii sunt reprezentate de ultimele capitole ce detaliazã expediþiile mai puþin reuºite din Congo ºi Bolivia. Campania din Bolivia este povestitã sub forma unui recviem, dar chiar ºi aici ies în evidenþã hotãrârea ºi umorul modest ale protagonistului. Ultimul capitol constituie un rezumat plin de inspiraþie al unei vieþi fãrã compromisuri ºi este probabil cel mai bun elogiu adus acestei vieþi.

Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007