+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + TURISM + EDITURA + Cercetare

+ Home
EDITURA IRECSON

+ ISTORIE
+ RELATII PUBLICE
+ FORMARE PROFESIONALA
+ MARKETING
+ SPIRITUALITATE
+ ECONOMIE
+ RESURSE UMANE
+ TURISM
+ POLITIC
+ JURIDICO-ECONOMIC
+ TERAPII NECONVENTIONALE
TIPAR DIGITAL


CONTACTEDITURA IRECSON: > RESURSE UMANE
PROIECTAREA FIªELOR DE POST, EVALUAREA POSTURILOR DE MUNCÃ ªI A PERSONALULUI: Un ghid practic pentru managerii de resurse umane

Autor:Horia D. Pitariu
An aparitie:2006
Nr pagini:344
Format:18 x 26 cm
ISBN:973-7694-02-3
Pret: 20.00 lei
cumpr
Proiectarea fiºelor de post, evaluarea posturilor de muncã ºi a personalului: un ghid practic pentru managerii de resurse umane se adreseazã în primul rând managerilor, specialiºtilor în managementul resurselor umane, psihologilor, studenþilor, persoanelor conºtiente de impactul major pe cale îl au resursele umane în viaþa unei organizaþii ºi implicit, în productivitatea muncii. Lucrarea descrie o serie de metode ºi modele susþinute de teorii moderne în scopul descoperirii, înþelegerii ºi descrierii naturii activitãþii de muncã ºi al aplicãrii rezultatelor analizei muncii, evaluãrii posturilor de muncã ºi al aprecierilor periodice ale performanþelor profesionale în managementul personalului din organizaþii. CUPRINS Prefaþã ...... /9 CAPITOLUL 1 ANALIZA ACTIVITÃÞII DE MUNCÃ ªI PROIECTAREA FIªELOR DE POST...... /13 Introducere ...... /13 1.1. Analiza muncii: elemente fundamentale ºi aplicaþii ...... /14 1.2. Profesia, conþinut ºi dinamicã ...... /21 1.3. Un model general de analizã a muncii ...... /26 1.4. Analiza muncii orientatã pe postul de muncã (Job description) ...... /37 Un model conceptual pentru analiza activitãþii de muncã ...... /27 Utilizarea modelului activitãþii de analizã psihologicã a muncii în studiul activitãþilor de grup ...... /32 Analiza activitãþii centratã pe sarcina de muncã ...... /40 1.5. Analiza muncii orientatã pe deþinãtorul postului de muncã (Job specifications) ...... /68 Aptitudinile fizice, senzoriale ºi psihomotrii ...... /99 Personalitate ºi interese ...... /101 Sistemul F-JAS (Fleishman Job Analysis Survey) ...... /120 1.6. Metode ºi tehnici de analizã a muncii ...... /127 Modelarea ...... /129 Inventarierea sarcinilor de muncã ...... /131 Tehnici interogative ...... /131 Chestionarul ...... /131 Interviul deþinãtorului postului de muncã ...... /133 Tehnica explicitãrii provocate - verbalizarea ...... /134 Tehnica intervievãrii grupului ...... /135 Tehnici de observare directã ...... /136 Modalitãþi de observare ...... /136 Observaþia deschisã ...... /136 Observaþia asistatã ...... /139 Determinarea momentelor de observare ...... /139 Analiza erorilor ...... /145 Metoda incidentelor critice ...... /147 Alte metode de analizã a muncii ...... /149 Metoda DOT ...... /149 Analiza funcþionalã a muncii (FJA) ...... /150 Chestionarul de analizã a poziþiei (PAQ) ...... /153 C-JAM ...... /156 Metode computerizate de analizã a muncii ...... /157 1.7. Observaþii ºi comentarii privind analiza muncii ...... /160 CAPITOLUL 2 EVALUAREA MUNCII ...... /163 Introducere ...... /163 2.1. Teoria echitãþii ºi satisfacþia cu retribuþia ...... /165 2.2. Evaluarea muncii – date de referinþã ...... /167 2.3. Metode nonanalitice de evaluare a posturilor ...... /171 Tehnica ierarhizãrii posturilor de muncã ...... /171 Tehnica comparãrii pe perechi ...... /171 Tehnica clasificãrii sau gradãrii posturilor ...... /172 2.4. Metode analitice de evaluare a posturilor ...... /174 Tehnica comparãrii factorilor ...... /175 Tehnica evaluãrii pe puncte ...... /176 Evaluarea muncii prin Metoda Hay ...... /180 2.5. Proiectarea unui sistem de compensaþii ...... /185 Studiul salariilor existente ...... /185 Analiza curbei salariilor ...... /186 Fixarea gradaþiilor salariale sau nivelurile de salarizare ...... /186 Ierarhizarea evaluãrilor ...... /187 CAPITOLUL 3 EVALUAREA PERFORMANÞELOR PROFESIONALE ...... /191 Introducere ..... /191 3.1. Tendinþe contemporane în aprecierea performanþelor profesionale ..... /195 Corectitudine ºi injustiþie în evaluarea performanþelor ..... /201 Performanþa profesionalã – un model general ..... /203 3.2. Abordãri cognitive în evaluarea performanþelor ..... /207 3.3. Modele conceptuale ale aprecierii performanþelor profesionale ..... /209 Contextul evaluãrii ..... /211 Judecarea performanþei ..... /216 Notarea performanþei ..... /217 Evaluarea sistemului de apreciere ..... /218 3.4. Internaþionalizarea – o nouã provocare privind aprecierile de personal ..... /219 3.5. Mecanismele dinamicii competenþei profesionale ..... /220 3.6. Unele precizãri privind evaluarea performanþelor ..... /223 3.7. Taxonomia metodelor de apreciere a performanþelor profesionale. Sugestii practice ..... /230 Noþiuni de start ..... /230 Clasificarea metodelor de apreciere a performanþelor ..... /233 Scalele de evaluare ..... /234 Scala de evaluare cu paºi multipli ..... /235 Scala pe puncte ..... /240 Sisteme de comparare a persoanelor ..... /240 Sistemul de ierarhizare pe baza ordinii de merit ..... /241 Sistemul comparãrii pe perechi ..... /242 Sistemul distribuirii forþate ..... /243 Liste prescalate ..... /244 Metoda intervalelor aparent egale ..... /244 Metoda evaluãrilor sumative ..... /247 Scale cu descrieri comportamentale ..... /249 Scale de evaluare a expectanþelor ..... /249 Scalele de evaluare standard mixate ..... /253 Scalele cu observaþii comportamentale ..... /261 Scalele comportamentale rezumative ..... /263 Un exemplu de notare anualã ..... /266 3.8. Estimarea utilitãþii aprecierilor de personal ..... /272 Aplicaþii practice ale calculului utilitãþii intervenþiilor psihologice în selecþia ºi aprecierea personalului din organizaþii ..... /275 Selecþia personalului cu funcþii manageriale ..... /275 Selecþia personalului bancar ..... /278 Utilitatea aprecierii personalului din organizaþii ..... /279 ANEXA 1 Prelucrãri statistice ..... /283 ANEXA 2 Fiºe de post ..... /303 ANEXA 3 Fiºe de apreciere ..... /315 ANEXA 4 Evaluarea/aprecierea performanþelor profesionale ..... /329 BIBLIOGRAFIE SELECTIVÃ ..... /333

Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007