+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + TURISM + EDITURA + Cercetare

+ Home
EDITURA IRECSON

+ ISTORIE
+ RELATII PUBLICE
+ FORMARE PROFESIONALA
+ MARKETING
+ SPIRITUALITATE
+ ECONOMIE
+ RESURSE UMANE
+ TURISM
+ POLITIC
+ JURIDICO-ECONOMIC
+ TERAPII NECONVENTIONALE
TIPAR DIGITAL


CONTACTEDITURA IRECSON: > RESURSE UMANE
PROIECTAREA FIȘELOR DE POST, EVALUAREA POSTURILOR DE MUNCĂ ȘI A PERSONALULUI: Un ghid practic pentru managerii de resurse umane

Autor:Horia D. Pitariu
An aparitie:2006
Nr pagini:344
Format:18 x 26 cm
ISBN:973-7694-02-3
Pret: 20.00 lei
cumpără
Proiectarea fișelor de post, evaluarea posturilor de muncă și a personalului: un ghid practic pentru managerii de resurse umane se adresează în primul rând managerilor, specialiștilor în managementul resurselor umane, psihologilor, studenților, persoanelor conștiente de impactul major pe cale îl au resursele umane în viața unei organizații și implicit, în productivitatea muncii. Lucrarea descrie o serie de metode și modele susținute de teorii moderne în scopul descoperirii, înțelegerii și descrierii naturii activității de muncă și al aplicării rezultatelor analizei muncii, evaluării posturilor de muncă și al aprecierilor periodice ale performanțelor profesionale în managementul personalului din organizații. CUPRINS Prefață ...... /9 CAPITOLUL 1 ANALIZA ACTIVITĂȚII DE MUNCĂ ȘI PROIECTAREA FIȘELOR DE POST...... /13 Introducere ...... /13 1.1. Analiza muncii: elemente fundamentale și aplicații ...... /14 1.2. Profesia, conținut și dinamică ...... /21 1.3. Un model general de analiză a muncii ...... /26 1.4. Analiza muncii orientată pe postul de muncă (Job description) ...... /37 Un model conceptual pentru analiza activității de muncă ...... /27 Utilizarea modelului activității de analiză psihologică a muncii în studiul activităților de grup ...... /32 Analiza activității centrată pe sarcina de muncă ...... /40 1.5. Analiza muncii orientată pe deținătorul postului de muncă (Job specifications) ...... /68 Aptitudinile fizice, senzoriale și psihomotrii ...... /99 Personalitate și interese ...... /101 Sistemul F-JAS (Fleishman Job Analysis Survey) ...... /120 1.6. Metode și tehnici de analiză a muncii ...... /127 Modelarea ...... /129 Inventarierea sarcinilor de muncă ...... /131 Tehnici interogative ...... /131 Chestionarul ...... /131 Interviul deținătorului postului de muncă ...... /133 Tehnica explicitării provocate - verbalizarea ...... /134 Tehnica intervievării grupului ...... /135 Tehnici de observare directă ...... /136 Modalități de observare ...... /136 Observația deschisă ...... /136 Observația asistată ...... /139 Determinarea momentelor de observare ...... /139 Analiza erorilor ...... /145 Metoda incidentelor critice ...... /147 Alte metode de analiză a muncii ...... /149 Metoda DOT ...... /149 Analiza funcțională a muncii (FJA) ...... /150 Chestionarul de analiză a poziției (PAQ) ...... /153 C-JAM ...... /156 Metode computerizate de analiză a muncii ...... /157 1.7. Observații și comentarii privind analiza muncii ...... /160 CAPITOLUL 2 EVALUAREA MUNCII ...... /163 Introducere ...... /163 2.1. Teoria echității și satisfacția cu retribuția ...... /165 2.2. Evaluarea muncii – date de referință ...... /167 2.3. Metode nonanalitice de evaluare a posturilor ...... /171 Tehnica ierarhizării posturilor de muncă ...... /171 Tehnica comparării pe perechi ...... /171 Tehnica clasificării sau gradării posturilor ...... /172 2.4. Metode analitice de evaluare a posturilor ...... /174 Tehnica comparării factorilor ...... /175 Tehnica evaluării pe puncte ...... /176 Evaluarea muncii prin Metoda Hay ...... /180 2.5. Proiectarea unui sistem de compensații ...... /185 Studiul salariilor existente ...... /185 Analiza curbei salariilor ...... /186 Fixarea gradațiilor salariale sau nivelurile de salarizare ...... /186 Ierarhizarea evaluărilor ...... /187 CAPITOLUL 3 EVALUAREA PERFORMANȚELOR PROFESIONALE ...... /191 Introducere ..... /191 3.1. Tendințe contemporane în aprecierea performanțelor profesionale ..... /195 Corectitudine și injustiție în evaluarea performanțelor ..... /201 Performanța profesionalã – un model general ..... /203 3.2. Abordări cognitive în evaluarea performanțelor ..... /207 3.3. Modele conceptuale ale aprecierii performanțelor profesionale ..... /209 Contextul evaluării ..... /211 Judecarea performanței ..... /216 Notarea performanței ..... /217 Evaluarea sistemului de apreciere ..... /218 3.4. Internaționalizarea – o nouă provocare privind aprecierile de personal ..... /219 3.5. Mecanismele dinamicii competenței profesionale ..... /220 3.6. Unele precizări privind evaluarea performanțelor ..... /223 3.7. Taxonomia metodelor de apreciere a performanțelor profesionale. Sugestii practice ..... /230 Noțiuni de start ..... /230 Clasificarea metodelor de apreciere a performanțelor ..... /233 Scalele de evaluare ..... /234 Scala de evaluare cu pași multipli ..... /235 Scala pe puncte ..... /240 Sisteme de comparare a persoanelor ..... /240 Sistemul de ierarhizare pe baza ordinii de merit ..... /241 Sistemul comparării pe perechi ..... /242 Sistemul distribuirii forțate ..... /243 Liste prescalate ..... /244 Metoda intervalelor aparent egale ..... /244 Metoda evaluărilor sumative ..... /247 Scale cu descrieri comportamentale ..... /249 Scale de evaluare a expectanțelor ..... /249 Scalele de evaluare standard mixate ..... /253 Scalele cu observații comportamentale ..... /261 Scalele comportamentale rezumative ..... /263 Un exemplu de notare anuală ..... /266 3.8. Estimarea utilității aprecierilor de personal ..... /272 Aplicații practice ale calculului utilității intervențiilor psihologice în selecția și aprecierea personalului din organizații ..... /275 Selecția personalului cu funcții manageriale ..... /275 Selecția personalului bancar ..... /278 Utilitatea aprecierii personalului din organizații ..... /279 ANEXA 1 Prelucrări statistice ..... /283 ANEXA 2 Fișe de post ..... /303 ANEXA 3 Fișe de apreciere ..... /315 ANEXA 4 Evaluarea/aprecierea performanțelor profesionale ..... /329 BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ ..... /333

Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007