+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + TURISM + EDITURA + Cercetare

+ Home
EDITURA IRECSON

+ ISTORIE
+ RELATII PUBLICE
+ FORMARE PROFESIONALA
+ MARKETING
+ SPIRITUALITATE
+ ECONOMIE
+ RESURSE UMANE
+ TURISM
+ POLITIC
+ JURIDICO-ECONOMIC
+ TERAPII NECONVENTIONALE
TIPAR DIGITAL


CONTACTEDITURA IRECSON: > ECONOMIE
ABORDÃRI PRACTICE ÎN FINANÞELE FIRMEI

Autor:Victor Dragotã, Mihaela Dragotã, Laura Obreja, Lucian Þâþu, Anamaria Ciobanu, Anda Racºa
An aparitie:2005
Nr pagini:380
Format:18 x 26 cm
ISBN:973-87304-6-5
Pret: 25.00 lei
cumpr
Finanþele firmei constituie în continuare o provocare pentru toþi practicienii care acþioneazã în domeniul economic. Orice manager de succes recunoaºte necesitatea studiului elementelor de management financiar, pentru a putea adopta deciziile optime. În încercarea de a vã oferi argumentaþii pentru utilitatea cunoaºterii domeniului managementului financiar, lucrarea îºi propune abordarea acestei ºtiinþe într-o manierã practicã. Ea se adreseazã profesioniºtilor în domeniu, oferind soluþii cât mai rapide pentru luarea de decizii financiare în condiþii de maximã eficienþã ºi eficacitate. Prima întrebare pe care trebuie sã ºi-o punã un manager financiar se referã la scopul activitãþii sale. „Abordãri practice în finanþele firmei” abordeazã în detaliu cei patru paºi succesivi în tratarea acestei probleme, fundamentale fãrã îndoialã: maximizarea profitului, maximizarea cash flow-ului, maximizarea averii proprietarilor ºi armonizarea intereselor stakeholderilor. Principalele subiecte abordate sunt: - Analizã financiarã -Management financiar operaþional - Bugetare - Previziune financiarã - Investiþii - Pieþe financiare ºi gestiunea portofoliului - Surse de finanþare

Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007