+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + TURISM + EDITURA + Cercetare

+ Home
EDITURA IRECSON

+ ISTORIE
+ RELATII PUBLICE
+ FORMARE PROFESIONALA
+ MARKETING
+ SPIRITUALITATE
+ ECONOMIE
+ RESURSE UMANE
+ TURISM
+ POLITIC
+ JURIDICO-ECONOMIC
+ TERAPII NECONVENTIONALE
TIPAR DIGITAL


CONTACTEDITURA IRECSON: > TURISM
MANUAL DE TEHNICI OPERAÞIONALE ÎN ACTIVITATEA DE TURISM

Autor:Ruxandra Andrei, Lidia Dragnea, Mihai Copeþchi
An aparitie:2006
Nr pagini:204
Format:18 x 26 cm
ISBN:978-973-7694-16-4 (973-7694-16-3)
Pret: 12.00 lei
cumpr
În România, dezvoltarea rapidã a sectorului turismului, mai ales dupã 1989 a determinat apariþia unor probleme resimþite de agenþii economici, care au fost nevoiþi sã facã faþã unor situaþii a cãror rezolvare impunea abordarea lor într-o viziune nouã. Complexitatea fenomenului turistic plaseazã într-o poziþie centralã prestatorul de servicii turistice, obligat într-un fel sau altul sã se implice în toate celelalte activitãþi care au legãturã cu turismul, activitãþile turistice fiind pãrþi ale unui întreg care se întrepãtrund. Se poate spune cã eficienþa activitãþii firmelor turistice presupune o sincronizare a acþiunilor tuturor agenþilor economici din acest domeniu, în caz contrar, efortul fãcut de una sau mai multe verigi ale lanþului de prestaþii va fi anulat de celelalte. Cheia relansãrii turismului românesc se aflã în identificarea unor posibile parteneriate de idei ºi de finanþare. Este adevãrat cã în România s-au construit ºi s-au modernizat în ultimii ani câteva sute de moteluri, hoteluri, pensiuni, majoritatea impunându-se prin eleganþã ºi prin calitatea serviciilor; dar, acestei industrii îi lipsesc conexiunile de informare, de comunicare de servicii care sã le facã atractive ºi rapid cunoscute. Proprietarii de hoteluri trebuie sã realizeze cã produsul turistic nu se vinde singur, ci trebuie valorificat fie în cadrul unui circuit turistic, fie în cadrul unor oferte integrate. Aici intervin agenþii de turism care prin activitatea profesionalã pe care o desfãºoarã contribuie la realizarea ºi dezvoltarea turismului în România. Prezenta lucrare se doreºte un manual de tehnicã turisticã pentru cei care deja activeazã în acest domeniu, pentru cei care încã studiazã, dar ºi pentru cei care sunt interesaþi de aspecte ale fenomenului turistic.

Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007