+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + TURISM + EDITURA + Cercetare

+ Home
EDITURA IRECSON

+ ISTORIE
+ RELATII PUBLICE
+ FORMARE PROFESIONALA
+ MARKETING
+ SPIRITUALITATE
+ ECONOMIE
+ RESURSE UMANE
+ TURISM
+ POLITIC
+ JURIDICO-ECONOMIC
+ TERAPII NECONVENTIONALE
TIPAR DIGITAL


CONTACTEDITURA IRECSON: > RELATII PUBLICE
FIRMA ªI MASS MEDIA. MANAGERUL ªI ZIARIªTII.

Autor:Constantin Amariþei
An aparitie:2005
Nr pagini:184
Format:14,8 x 21 cm
ISBN:973-87304-3-0
Pret vechi: 7.00 Pret nou:5.00 lei
cumpr
O carte despre relaþii, de orice naturã ar fi acestea, îºi gãseºte astãzi, în actualitatea comunitãþii de afaceri din România, o deplinã justificare. Relaþiile fac parte din piaþã ºi din oricare afacere. Nu existã nicãieri în lume o societate comercialã, firmã, companie sau oricum s-ar numi respectiva organizaþie care sã facã afaceri cu sine însãºi, trãind izolatã, ruptã de piaþã. În timp, creºte ºi se dezvoltã sistemul de relaþii / raporturi de piaþã, din multiple motive ºi, în special, datoritã amplificãrii ºi diversificãrii pieþelor, sporirii numãrului, diversitãþii ºi puterii economice a jucãtorilor / actorilor de pe piaþã. În cartea sa, autorul foloseºte în sprijinul pledoariei sale, argumente pertinente în favoarea stabilirii, dezvoltãrii ºi întãririi relaþiilor de informare-comunicare cu mass media, precum ºi cu ziariºtii. În acelaºi timp, subliniazã nevoia unei atenþii sporite pe care trebuie sã o manifeste managerul ºi echipa sa faþã de pericolele reale care pot veni pentru firmã din aceastã zonã.

Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007