+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + TURISM + EDITURA + Cercetare

+ Home
EDITURA IRECSON

+ ISTORIE
+ RELATII PUBLICE
+ FORMARE PROFESIONALA
+ MARKETING
+ SPIRITUALITATE
+ ECONOMIE
+ RESURSE UMANE
+ TURISM
+ POLITIC
+ JURIDICO-ECONOMIC
+ TERAPII NECONVENTIONALE
TIPAR DIGITAL


CONTACTEDITURA IRECSON: > ECONOMIE
ÎMBUNÃTÃÞIREA CONTINUÃ ªI MANAGEMENTUL VARIAÞIILOR PENTRU CREªTEREA PERFORMANÞEI

Autor:Autori: Gheorghe Zybaczynski, Viorel Manole
An aparitie:2005
Nr pagini:228
Format:16,5 x 23,5 cm
ISBN:973-87304-4-9
Pret vechi: 10.00 Pret nou:5.00 lei
cumpr
Cartea se adreseazã în principal managerilor, conducãtorilor de organizaþii ºi nu în ultimul rând conducãtorilor de afaceri, dar este utilã tuturor. Cartea se adreseazã începãtorilor, nu experþilor în îmbunãtãþirea continuã. Se adreseazã ºi managerilor, care trebuie sã înþeleagã despre ce este vorba, în dorinþa de a fi atraºi cãtre aceastã cale pentru reuºitã. Aceastã lucrare a apãrut în intenþia de a prezenta ºi altora experienþa unei organizaþii care, având culturã pentru calitate, ºi-a pus problema de a þine pasul cu cei mari din domeniul ei de activitate. Toate metodologiile moderne în domeniul calitãþii, teoretizate, documentate ºi apoi aplicate pe scarã largã, nu au fost concepute în laboratoare. Ele au pornit de la aplicaþii practice care au beneficiat de minþi novatoare, de susþinerea unor manageri deosebiþi, capabili sã-ºi asume riscuri dedicate progresului. Cartea reflectã abordarea unor practicanþi, de aceea este foarte utilã celor care „luptã în linia întâi”. Nu puþine au fost situaþiile în care proiecte frumoase pe hârtie au eºuat în practicã. Aceastã lucrare încearcã evitarea unor astfel de situaþii. CUPRINS Introducere - Cum a apãrut cartea - Condiþii, documentare 1. Necesitatea îmbunãtãþirii continue - Mediul concurenþial - Scopurile organizaþiei - Performanþele organizaþiei, eficacitatea ºi eficienþa - Mod de lucru, filozofie a companiilor de succes - Impunere prin standarde 2. Calitatea ca nivel de satisfacere a clienþilor - Calitatea ºi conformitatea - Definirea produselor / serviciilor 3. Abordarea bazatã pe procese a managementului ºi a fabricaþiei - Definirea proceselor - Abordarea bazatã pe procese - Funcþiile organizaþiei, tendinþa de operare independentã - Percepþia clienþilor - Obiectivele, ca ieºiri ale unor procese 4. Situaþia actualã în majoritatea organizaþiilor - Cultura organizaþiei - Lucrul în echipã - Abordarea schimbãrilor - Binele colectivului faþã de binele individual, al organizaþiei faþã de cel al funcþiei - Folosirea datelor (selectare, culegere, prelucrare) 5. Principii ºi baze teoretice - Variaþiile, principala problemã - Performanþe ºi costuri - Caracteristicile cheie - Evaluarea performanþelor proceselor / caracteristicilor - Îmbunãtãþirea continuã 6. Metodologii de îmbunãtãþire - Scurt istoric - Six Sigma, exemple de reuºite - Sistemul Avansat de Calitate (AQS) - Controlul statistic al proceselor 7. Metodologia de îmbunãtãþire continuã ºi managementul variaþiilor - Ce este metodologia de îmbunãtãþire continuã ºi managementul variaþiilor? - De ce este necesarã? - Îmbunãtãþirea continuã ºi managementul variaþiilor, ca strategie 8. Lansarea proiectelor, tipuri de proiecte - Abordarea problemelor - Identificarea necesitãþilor - Selectarea proiectelor - Tipuri de proiecte 9. Echipele multidisciplinare aferente proiectelor - Componenþa echipelor - Selectarea membrilor echipelor 10. Fluxul de îmbunãtãþire continuã ºi managementul variaþiilor - Prezentarea fluxului - Prezentarea celor 10 etape 11. Tehnici aplicabile în derularea proiectelor - Tehnici folosibile, criterii de selectare - Prezentarea a 27 tehnici - Instrumente pentru lucrul în echipã 12. Rolul managementului - Îmbunãtãþirea continuã ºi managementul variaþiilor în strategia organizaþiei - Model de strategie - Resursele - Susþinerea, evaluãrile periodice 13. Exemple - Proces de management - Proces de fabricaþie - Instrumente ajutãtoare 14. Definiþii Bibliografie

Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007