+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home


+ CURSURI
- SERVICII
+ EDITURA
+ Cercetare
+ Home > > SERVICII


  Parteneri
 
   

Printre colaboratorii interni cei mai importanþi ai IRECSON se numãrã:

  • Ministerul Finanþelor

  • Ministerul Muncii ºi Protecþiei Sociale

  • Ministerul Educaþiei si Cercetarii

  • Comisia Naþionalã de Statisticã

  • Corpul Experþilor Tehnici din România – colaborãri concretizate în programe comune de pregãtire a experþilor tehnici ºi a evaluatorilor.

  • Institutul Român de Evaluare – IROVAL – prin colaborãri la teme de interes comun pentru promovarea ºi unificarea unor standarde ºi metode unitare de evaluare a activelor mobiliare ºi imobiliare.

  • Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului - în urma rezultatelor obþinute în colaborarea în domeniul privatizãrii firma ºi-a menþinut statutul de societate agreatã de peste cinci ani, totodata IRECSON face parte dintre societatile care colaboreaza cu aceasta institutie inca din anul 1991 in domeniul evaluarii in vederea privatizarii, pentru executari silite a diferitelor proprietati imobiliare, active ale unor societati comerciale, bunuri mobile, etc.

  • Ministerul Economiei si Comertului - Oficiul Participatiilor Statului si Privatizarii in Industriei a agreat societatea noastra pentru a executa rapoarte de evaluare sau studii de fundamentare (fezabilitate) a unor programe de restructurare , privatizare, lichidare, divizare , fuziune

  • Primãria Municipiului Bucureºti - a selecþionat firma printre societãþile agreate pentru evaluarea spaþiilor comerciale cu altã destinaþie decât de locuinþã, în vederea vânzãrii.


 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table