+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

- Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
+ Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Profilul companiei


  Profilul companiei
 
   

Institutul Român de Cercetãri Economico-Sociale ºi Sondaje - IRECSON este o instituþie de învãþãmânt ºi cercetare ºtiinþificã, care acoperã o largã arie de activitãþi, atât sub aspect teoretic- educaþional, în domeniul ºtiinþelor economice, cât ºi al demersului aplicativ, în sfera economiei reale.

Fondat în anul 1991, Institutul IRECSON s-a impus ca unul dintre cele mai prestigioase ºi active centre specializate în cercetare statisticã ºi formare profesionalã, studiul pieþei ºi consultanþã de afaceri.

Totodatã, institutul ºi-a dezvoltat capabilitãþile în domeniul evaluãrilor patrimoniale ºi studiilor de fezabilitate, al testãrilor ºi evaluãrilor pe piaþa forþei de muncã ºi, nu în ultimul rând, pentru crearea deprinderilor ºi abilitãþilor de elaborare de strategii ºi proiecte la nivelul standardelor europene bazate pe un management de calitate ºi eficient.

Dispunând de o echipã de profesioniºti cu o vastã pregãtire teoreticã ºi o bogatã experienþã practicã, Institutul IRECSON numãrã printre clienþii ºi partenerii sãi atât companii româneºti, diferite organizaþii naþionale ºi regionale, cât ºi organisme internaþionale ºi companii strãine -naþionale ºi multinaþionale.

Misiunea Institutului este de a oferi servicii integrate de înaltã calitate, ºi de a transforma colaborarea noastrã în adevãrate parteneriate de duratã, în domeniul învãþãmântului de formare profesionalã continuã, al cercetãrii aplicative ºi al consultanþei.

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table