+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
- Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
+ Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Servicii


  Servicii
 
   

Serviciile pe care le oferã Institutul IRECSON se referã la:
- sondaje ºi cercetãri economico-sociale complexe bazate pe utilizarea informaþilor culese prin metode cantitative ºi calitative;
- consultanþã în resurse umane, consultanþã pentru afaceri, management ºi privatizare, inclusiv realizare de planuri de afaceri ºi studii de fezabilitate;
- evaluãri imobiliare ºi evaluãri de societãþi prin metode patrimoniale ºi de randament;
- cercetãri de piaþã, anchete, studii statistice, stocarea ºi diseminarea rezultatelor;
- consultanþã ºi orientare profesionalã, psihodiagnostic, recrutare, selecþie ºi plasare a forþei de muncã;
- pregãtirea resurselor umane prin forme de calificare ºi recalificare, cursuri de limbi strãine ºi cursuri în domeniul turismului, activitãþi de perfecþionare profesionalã;
- consultanþã în domeniul fiscal, audit ºi expertizã contabilã ºi financiarã;
- editare, tipãrire ºi difuzare de publicaþii ºi materiale de specialitate.

Sub aspect organizatoric, activitãþile de consultanþã se realizeazã în cadrul institutului prin departamentele specializate: de cercetare statisticã ºi sondaje; informare ºi transfer tehnologic; consultanþã complexã ºi proiecte; consultanþã IT; evaluãri patrimoniale ºi studii de fezabilitate; orientare profesionalã; editurã ºi tipografie.

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table