+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
- Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
+ Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Cursuri


  Formarea Profesionalã
 
   

Formarea profesionalã continuã se desfãºoarã prin Colegiile de învãþãmânt. Colegiile sunt organizate pe patru componente: cursuri, practicã, cercetare, orientare profesionalã.

În prezent, funcþioneazã în IRECSON urmãtoarele colegii:
- Colegiul de Management
- Colegiul de Relaþii Publice ºi Comunicare
- Colegiul de Marketing ºi Vânzãri
- Colegiul de Asigurãri ºi Reasigurãri
- Colegiul de Turism
- Colegiul de Sãnãtate Publicã ºi Servicii de Sãnãtate
- Colegiul ACCA
- Colegiul de Contabilitate ºi Fiscalitate
- Colegiul de Resurse Umane
- Colegiul Imobiliare
- Colegiul de Limbi Strãine

- Centrul Autorizat de Pregãtire IATA/UFTAA

Atât departamentele cât ºi agenþiile specializate ale IRECSON formeazã bazele de practicã ºi certificare a competenþelor profesionale pentru Colegiile de Învãþãmânt.

Activitatea de cercetare din cadrul colegiilor este subordonatã Consiliului ªtiinþific al institutului care aprobã anual "Planul IRECSON de cercetare".

In cadrul colegiilor functioneaza activitatea de evaluare si testare psihologica pentru plasarea in companii a cursantilor care vin de pe piata de munca.


 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table