+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
- Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
+ Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Managementul Institutului


  Managementul Institutului
 
   

Conducerea operativã a Institutului IRECSON este asiguratã de:
Consiliul Director format din toþi directorii din departamente, agenþii ºi colegii.

Activitatea ºtiinþificã ºi de învãþãmânt este subordonatã Consiliului ªtiinþific.
Cercetarea se desfãºoarã pe baza unui plan anual de cercetare aprobat de cãtre Consiliul ªtiinþific.

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table