+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
- Consultanta in atragerea de    fonduri europene
+ Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Consultanta in atragerea de    fonduri europene


  Servicii de consultanta si asistenta tehnica - IMPACT
 
   

Institutul Român de Cercetãri Economico-Sociale si Sondaje, Centrul de Informare Tehnologicã – CIT – IRECSON acordã servicii de consultantã ºi asistenþã tehnicã în cadrul programului IMPACT

 
În cadrul sesiunilor de evaluare, CIT- IRECSON a acordat servicii de consultanþã ºi asistenþã tehnicã pentru urmãtoarele proiecte:
 
Sesiunea Septembrie 2006 (toate proiectele si studiile au fost aprobate)
Nr. crt.
Titlul proiectului
Acronim
Beneficiar
Tip de documentaþie
1
Dezvoltarea infrastructurii pentru monitorizarea rãspunsului imun ºi elaborarea de strategii inovative de imunoterapie
DRIIMM
Institutul Naþional de Cercetare Dezvoltare pentru Microbiologie si Imunologie „Cantacuzino”
(INCDMIC)
Studiu de fezabilitate
2
Laborator de mãsurãri ºi încercãri materiale pentru construcþii
LMIMC
S.C. IPCM-D7 S.R.L
.
Studiu de fezabilitate
3
Dezvoltarea ºi Acreditarea Laboratorului de Încercãri ºi Etalonãri pentru Temperaturi în Medii Fluide Industriale
LABTEMP
Institutul Naþional de Cercetare Dezvoltare pentru Mecanicã Finã (INCDMF BUCURESTI)
Studiu de fezabilitate
4
Realizarea unui laborator pentru studiul biomecanicii sistemelor de protezare ºi endoprotezare
BIO-LAB
Institutul Naþional de Cercetare Dezvoltare pentru Mecanicã Finã (INCDMF BUCURESTI)
Studiu de fezabilitate
5
Creºterea Competitivitãþii Produselor de Construcþii prin Încercãri Adecvate privind Reacþia la Foc
Reactie
ICECON S.A.
 
Studiu de piaþã
6
Laborator pentru caracterizãri de materiale în domeniu foarte larg de frecvenþã
LAMIF
Institutul  National de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Materialelor (INCDFM)
Studiu de fezabilitate
7
Centru de excelenþã pentru tehnologii/ sisteme inteligente de mãsurare/ control abateri de formã si poziþie
CETIMAF
Institutul Naþional de Cercetare Dezvoltare pentru Mecanicã Finã (INCDMF BUCURESTI)
Studiu de fezabilitate
8
CNEAR - Centru National de Excelenta in Aeronautica
CNEAR
Institutul National de Cercetari Aerospatiale „Elie Carafoli”
(INCAS)
Studiu de fezabilitate
9
„Centru de Excelenþã pentru Ingineria Geoinformaþionalã ºi Observarea Terrei”
CEIGOT
Agentia Spatiala Romana (ROSA)
 
Studiu de fezabilitate
10
Centru de Informaþii Geospaþiale pentru Prevenirea ºi Managementul Dezastrelor
CIGPMD
Agentia Spatiala Romana (ROSA)
 
Studiu de fezabilitate
11
Laborator de Rapid PROTOTYPING
PROTOTYP
Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie (INMT)
Studiu de fezabilitate

 

 
 Sesiunea Ianuarie 2007 (toate proiectele si studiile au fost aprobate)
Nr. crt.
Titlul proiectului
Acronim
Beneficiar
Tip de documentaþie
1
Contor inteligent destinat mãsurãrii consumurilor casnice de apã potabilã ºi energie termicã
SMARTFLOWM
SC. ASIC ART SRL
Studiu de piaþã
Analizã Cost-Beneficiu
2
Dezvoltarea PLUS GSM prin intermediul adoptãrii managementului calitãþii totale
ISO – PLUS GSM
SC RT PLUS GSM S.R.L.
Studiu de Piaþã
3
Modernizarea ºi dezvoltarea bazei logistice pentru un complex de experimentare turbomotoare
EXTURBO
Institutul Naþional Cercetare Dezvoltare Turbomotoare COMOTI Bucureºti
Studiu de fezabilitate
4
Modernizarea clinicii de psihiatrie “Prof. Dr. Al. Obregia” în vederea alinierii la standardele Uniunii Europene
MCNP
Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Al. Obregia”
Studiu de fezabilitate
5
Necesitatea dezvoltãrii infrastructurii cd a unui laborator de încercãri multidisciplinar pentru conformitate europeana din cadrul Universitãþii Aurel Vlaicu din  Arad
CEINCERC
Universitatea Aurel Vlaicu Arad
Studiu de fezabilitate
6
Laborator integrat, axat pe testarea micromecanicã, cu aplicaþii în ºtiinþa materialelor
MICROMAT
Universitatea POLITEHNICA Bucuresti - CEMS
Studiu de fezabilitate
7
Dezvoltarea unui pol de excelenþã regional,  competitiv la nivel european, in domeniul  patologiei tumorale
TUMOREX
Institutul Naþional de Cercetare-Dezvoltare în domeniul patologiei ºi ºtiinþelor biomedicale “Victor Babeº”
Studiu de fezabilitate
 
 
 
Sesiunea Iunie 2007 (toate proiecte si studiile au fost aprobate)
Nr. crt.
Titlul proiectului
Acronim
Beneficiar
Tip de documentatie
1
Metode si tehnici noi de diagnosticare si monitorizare a bolilor hepatice cronice
MONHEP
S.C. MEDITECH S.R.L
Studiu de fezabilitate
2
Laborator  pentru elaborarea pulberilor nanometrice si nanostructurate prin procesare mecanica si caracterizarea lor termoenergetica
NANOPROMEC
Universitatea din Craiova          
(Drobeta Turnu Severin)
Studiu de Fezabilitate
3
Laborator  pentru cercetare/dezvoltare prototipuri robotica si echipamente medicale
PREMLAB
Universitatea din Craiova          
(Craiova)
Studiu de fezabilitate
4
Laborator de tratamente termice si termochimice implementate in metalurgia pulberilor
TTIMP
Universitatea din Craiova          
(Drobeta Turnu Severin)
Studiu de fezabilitate
5
Cercetari privind utilizarea  frigului  in  panificatie; tehnologii  cu  aluaturi  congelate  si  produse  precoapte
IS
SC ISIS S.R.L
Studiu de piata
6
Modernizarea laboratorului de mare putere pentru atingerea nivelului tehnic si calitativ corespunzator cerintelor Uniunii Europene
MLMP
Institutul National de Cercetare, Dezvoltare si Incercari pentru Electrotehnica (ICMET Craiova)
Studiu de fezabilitate
7
Laborator pentru bio(a)testarea în condiþii gnotoxenobiotice a bioproduselor ºi medicamentelor veterinare obþinute prin biotehnologii moderne
GN-BIOTECH
Societatea Naþionalã INSTITUTUL PASTEUR S.A
Studiu de fezabilitate
8
Dezvoltarea ºi modernizarea infrastructurii de CD a laboratorului de tehnologii performante de fabricaþie integratã
INFRAFAB
Universitatea Stefan cel Mare Suceava. Facultatea de Inginerie Mecanica, Mecatronica si Management
Studiu de fezabilitate
 
 
 
Sesiunea septembrie 2007 ( in derulare)
Nr. crt.
Titlul proiectului
Acronim
Beneficiar
Tip de documentatie
1
Dezvoltarea infrastructurii de CD cu echipamente a laboratorului de Ortodonþie ºi ODF
ORTOLABOR
Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila, Bucuresti
Studiu de fezabilitate
2
Dezvoltarea infrastructurii de CD a laboratorului de obstetrica – ginecologie cu echipamente performante
GINLABORATOR
Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila, Bucuresti
Studiu de fezabilitate
3
Dezvoltarea infrastructurii de CD a Laboratorului de Protetica Dentara Mobila cu echipamente performante
PROTLABORATOR
Universitatea de Medicina si Farmacie Carol Davila, Bucuresti
Studiu de fezabilitate
4
Roboþi modulari cu scop educaþional
ROMODINV
UNIVERSITATEA TEHNICA „GH. ASACHI” IASI Centrul de Cercetare si Transfer (PA)Tehnologic Polytech
Plan de afaceri
 

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table