+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatorică
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  1. ANUNȚ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZIȚIA DE SERVICII DE TRADUCERE -CPV 79530000-8
 
   

 

Data: 02-02-2011


ANUNȚ PUBLICITAR

PRIVIND

ACHIZIȚIA DE „SERVICII DE TRADUCERE”-CPV 79530000-8Obiectul contractului “Servicii de traducere în/din limbile română și engleză în cadrul proiectului POSDRU/92/3.1/S/61332”

Scurta descriere a obiectului contractului : Servicii de traducere în/din limbile română și engleză, în următoarele condiții:

1. Aspecte tehnice
Traducere documente curente proiect: documente juridice (contracte finanțare, contracte furnizori, contracte de muncă, notificări și instrucțiuni ale autorității contractante, documetații aferente derulării procedurilor de achiziție), rapoarte de activitate (cereri de rambursare, alte rapoarte solicitate de autoritatea de management), documente justificative (tehnice și financiare), documente destinate sau rezultate în urma auditului financiar, etc.

2. Aspecte administrative:
Traducere în volum mare (aprox. 300 pag.) într-un termen scurt, în cazul raportărilor, vizitelor de monitorizare sau la solicitarea autorității contractante.

Surse de finanțare: Achiziția se realizează în cadrul proiectului „Dezvoltarea competențelor antreprenoriale prin transfer transnațional de bune practici și formare profesională a întreprinzătorilor din România–STEPS”. Proiectul este finanțat din următoarele surse: Contribuție publică națională – 6%, Contribuție comunitară – FSE – 94%. Cofinanțarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.

Procedura pentru efectuarea achiziției: procedură competitivă

Criteriul aplicat: prețul cel mai scăzut

Adresa achizitorului: S.C. INSTITUTUL ROMÂN DE CERCETĂRI ECONOMICO-SOCIALE ȘI SONDAJE-IRECSON SRL, str Franceză, nr.68, cod poștal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, Romania, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro.

Documentația pentru ofertanți: se poate ridica, în baza unei solicitări scrise în intervalul orar 10.00-17.00, de la sediul S.C. INSTITUTUL ROMÂN DE CERCETĂRI ECONOMICO-SOCIALE ȘI SONDAJE – IRECSON S.R.L., str. Franceză, nr. 68, cod poștal 030106, sector 3, localitate București, persoana de contact: Agachi Dumitra, sau apasati aici.

Pentru informații suplimentare legate de contractul de achiziție vă invităm să ne contactați la adresa achizitorului, persoana de contact Agachi Dumitra sau prin email la adresa: mona.agachi@irecson.ro.

Data și ora limită pentru trimiterea ofertelor: 14.02.2011, ora.10.00, la sediul achizitorului.

Data și ora pentru deschiderea ofertelor: 14.02.2011, ora.11.00 la sediul achizitorului

 


 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table