+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  1. ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZIÞIA DE SERVICII DE TRADUCERE -CPV 79530000-8
 
   

 

Data: 02-02-2011


ANUNÞ PUBLICITAR

PRIVIND

ACHIZIÞIA DE „SERVICII DE TRADUCERE”-CPV 79530000-8Obiectul contractului “Servicii de traducere în/din limbile românã și englezã în cadrul proiectului POSDRU/92/3.1/S/61332”

Scurta descriere a obiectului contractului : Servicii de traducere în/din limbile românã și englezã, în urmãtoarele condiþii:

1. Aspecte tehnice
Traducere documente curente proiect: documente juridice (contracte finanþare, contracte furnizori, contracte de muncã, notificãri ºi instrucþiuni ale autoritãþii contractante, documetaþii aferente derulãrii procedurilor de achiziþie), rapoarte de activitate (cereri de rambursare, alte rapoarte solicitate de autoritatea de management), documente justificative (tehnice ºi financiare), documente destinate sau rezultate în urma auditului financiar, etc.

2. Aspecte administrative:
Traducere în volum mare (aprox. 300 pag.) într-un termen scurt, în cazul raportãrilor, vizitelor de monitorizare sau la solicitarea autoritãþii contractante.

Surse de finanþare: Achiziþia se realizeazã în cadrul proiectului „Dezvoltarea competenþelor antreprenoriale prin transfer transnaþional de bune practici ºi formare profesionalã a întreprinzãtorilor din România–STEPS”. Proiectul este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã – FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.

Procedura pentru efectuarea achiziþiei: procedurã competitivã

Criteriul aplicat: preþul cel mai scãzut

Adresa achizitorului: S.C. INSTITUTUL ROMÂN DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE-IRECSON SRL, str Francezã, nr.68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, Romania, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro.

Documentaþia pentru ofertanþi: se poate ridica, în baza unei solicitãri scrise în intervalul orar 10.00-17.00, de la sediul S.C. INSTITUTUL ROMÂN DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE – IRECSON S.R.L., str. Francezã, nr. 68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucureºti, persoana de contact: Agachi Dumitra, sau apasati aici.

Pentru informaþii suplimentare legate de contractul de achiziþie vã invitãm sã ne contactaþi la adresa achizitorului, persoana de contact Agachi Dumitra sau prin email la adresa: mona.agachi@irecson.ro.

Data ºi ora limitã pentru trimiterea ofertelor: 14.02.2011, ora.10.00, la sediul achizitorului.

Data ºi ora pentru deschiderea ofertelor: 14.02.2011, ora.11.00 la sediul achizitorului

 


 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table