+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  4. ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZIÞIA DE “SERVICII GENERALE DE CONSULTANTA IN MANAGEMENT ” - CPV 79411000-8
Data: 04-02-2011
 
   ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZIÞIA DE

“SERVICII GENERALE DE CONSULTANTA IN MANAGEMENT ” - CPV 79411000-8


Obiectul contractului: Elaborarea strategiei de informare/promovare si a manualului de identitate vizuala a proiectului POSDRU/81/3.2/S/48531

Scurta descriere a obiectului contractului :
Acest serviciu va include pe langa elaborarea propriu-zisa a Strategiei de informare/promovare a proiectului impreuna cu planul de actiune pentru implementarea strategiei si un Manual de identitate vizuala a proiectului realizat in conformitate cu cerintele prevazute in Manualul de Identitate vizuala POSDRU.


Surse de finanþare: Achiziþia se realizeazã în cadrul proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul, managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic”. Proiectul este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã – FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare ºi sprijin pentru întreprinderi ºi angajaþi pentru promovarea adaptabilitãþii”.


Procedura pentru efectuarea achiziþiei: Procedura de cercetare a pietei-studiu al pietei


Criteriul aplicat: preþul cel mai scãzut


Adresa achizitorului: S.C. INSTITUTUL ROMÂN DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE-IRECSON SRL, str Francezã, nr.68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, Romania, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro.


Documentaþia pentru ofertanþi: se poate ridica, în baza unei solicitãri scrise în intervalul orar 10.00-17.00, de la sediul S.C. INSTITUTUL ROMÂN DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE – IRECSON S.R.L., str. Francezã, nr. 68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucureºti, persoana de contact: Agachi Dumitra, sau apasati aici.


Pentru informaþii suplimentare legate de contractul de achiziþie vã invitãm sã ne contactaþi la adresa achizitorului, persoana de contact Agachi Dumitra sau prin email la adresa: mona.agachi@irecson.ro.


Data ºi ora limitã pentru trimiterea ofertelor: 11.02.2011, ora.12.00, la sediul achizitorului.
Data ºi ora pentru deschiderea ofertelor: 11.02.2011, ora.13.00 la sediul achizitorului.


 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table