+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatorică
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  3. ANUNȚ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZIȚIA DE „SERVICII DE ORGANIZARE SEMINARII”  - CPV 79951000-5
Data: 03-02-2011
 
   

 

Data : 03.02.2011ANUNȚ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZIȚIA DE „SERVICII DE ORGANIZARE SEMINARII” - CPV 79951000-5Obiectul contractului:  "SERVICII DE ORGANIZARE SEMINAR DE LANSARE A PROIECTULUI POSDRU/92/3.1/S/61332" 

In atentia operatorilor economici interesati: 

INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE SI SONDAJE - IRECSON SRL Bucuresti, institutie cu traditie in formarea profesionala, deruleaza proiectul Dezvoltarea competențelor antreprenoriale prin transfer transnațional de bune practici și formare profesională a întreprinzătorilor din România–STEPS”. Proiectul este finanțat din următoarele surse: Contribuție publică națională – 6%, Contribuție comunitară – FSE – 94%. Cofinanțarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.

In cadrul proiectului una dintre cerintele privind promovarea si vizibilitatea proiectului este organizarea unui seminar de lansare a proiectului.

In aceste conditii, va invitam sa ne transmiteti oferta financiara pentru „Servicii de organizare de seminarii” - CPV 79951000-5, avand in vedere cerintele tehnice specificate mai jos:  

Scurta descriere a obiectului contractului de achizitie (Specificatii/Cerinte tehnice):

Specificatii/Cerinte tehnice

Nr. crt.

Descrierea produsului/serviciului/lucrarii

Cant.

1

-          Sala conferinte pentru desfasurarea seminarului de lansare a proiectului

-          Suport tehnic pentru desfasurarea seminarului:

-     echipament proiectie: videoproiector, ecran

-     flipchart

-     acces Internet

-          Pauza de cafea

Nr. estimat de participanti: 40.

Data desfasurare seminar: 4 martie 2011

Durata desfasurare seminar: 9.30-13.30 

1

Tipul procedurii: PROCEDURA DE CERCETARE A PIEȚEI – STUDIU AL PIEȚEI

Criteriul aplicabil pentru atribuirea contractului și stabilirea ofertei câștigătoare este prețul cel mai scăzut.

Adresa achizitorului: S.C. INSTITUTUL ROMÂN DE CERCETĂRI ECONOMICO-SOCIALE ȘI SONDAJE-IRECSON SRL, str Franceză, nr.68, cod poștal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, Romania, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro.

Pentru informații suplimentare legate de contractul de achiziție vă invităm să ne contactați la adresa achizitorului, persoana de contact Agachi Dumitra sau prin email la adresa: mona.agachi@irecson.ro.


Oferta va fi valabila pana la data de 15.03.2011

Documentația pentru ofertanți: se poate ridica, în baza unei solicitări scrise în intervalul orar 10.00-17.00, de la sediul S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETĂRI ECONOMICO-SOCIALE ȘI SONDAJE – IRECSON S.R.L., str. Franceză, nr. 68, cod poștal 030106, sector 3, localitate București, persoana de contact: Agachi Dumitra, sau apasati aici.

Oferta  financiara va fi transmisa, pana la data de 09.02.2011 ora 17.00, prin fax la  numerele: 021.315.62.63; 021.313.20.92, sau prin email la adresa mona.agachi@irecson.ro.

 


 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table