+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  5. ANUNT DE ANULARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI PRIVIND ACHIZIÞIA DE “SERVICII GENERALE DE CONSULTANTA IN MANAGEMENT ” - CPV 79411000-8
Data: 11-02-2011
 
   

ANUNT DE ANULARE A PROCEDURII 
DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI PRIVIND ACHIZIÞIA DE “SERVICII GENERALE DE CONSULTANTA IN MANAGEMENT ” - CPV 79411000-8


1. Referinta: Proiectul „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul, managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic”. Proiectul este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã – FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare ºi sprijin pentru întreprinderi ºi angajaþi pentru promovarea adaptabilitãþii”.

2. Programul: „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

3. Numãrul ºi data publicãrii anunþului publicitar privind achizitia: 4 /04.02.2011

4. Autoritatea contractanta: S.C. INSTITUTUL ROMÂN DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE-IRECSON SRL, str Francezã, nr.68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, localitate Bucuresti, Romania, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro.

5. Motivul anularii procedurii : a fost depusa o singura oferta, neconforma.

6. Alte informatii: Procedura, de cercetare a pietei - studiu de piata, va fi realuata la o data ce va fi anuntata ulterior, in conformitate cu legislatia in vigoare.
 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table