+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  7. ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII “Servicii de traducere din limba engleza in limba romana in cadrul proiectului POSDRU/81/3.2/S/48531”
Data: 18.02.2011
 
   

ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII

“Servicii de traducere din limba engleza in limba romana in cadrul proiectului POSDRU/81/3.2/S/48531”

1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante: INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE SI SONDAJE – IRECSON SRL, cod Fiscal 3328291 RO, str. Franceza nr. 68, sect.3, Bucuresti

2. Surse de finanþare: Achiziþia se realizeazã în cadrul proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul, managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic”. Proiectul este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã – FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare ºi sprijin pentru întreprinderi ºi angajaþi pentru promovarea adaptabilitãþii”.

3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii : PROCEDURA DE CERCETARE A PIETEI - STUDIU AL PIETEI

4. Data semnarii contractului: 16.02.2011

5. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare : PRETUL CEL MAI SCAZUT

6. Numarul de oferte primite : 2

7. Denumirea (numele) si adresa ofertantului castigator: S.C ROMALVE CONSULTING SRL cu sediul in Bucuresti, Str. Panselelor nr.17, Bl.133, sc.2, ap.82, Sect 4

8. Obiectul contractului: „Servicii de traducere” , CPV 79530000-8

9. Pretul contractului : 17 lei/pagina, exclusiv TVA

  
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table