+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  9. ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZIÞIA DE “SERVICII DE INTERPRETARIAT ” - CPV 79540000-1
Data : 24.02.2011
 
   

 

Data : 24.02.2011
ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZIÞIA DE “SERVICII DE INTERPRETARIAT ” - CPV 79540000-1
Obiectul contractului:  Servicii de interpretariat simultan din limbile engleza si romana in cadrul proiectului POSDRU/92/3.1/S/61332

In atentia operatorilor economici interesati:

INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE IRECSON-SRL Bucuresti, institutie cu traditie in formarea profesionala, deruleaza proiectul Dezvoltarea competenþelor antreprenoriale prin transfer transnaþional de bune practici ºi formare profesionalã a întreprinzãtorilor din România–STEPS”. Proiectul este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã – FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.
In cadrul proiectului una dintre cerintele privind promovarea si vizibilitatea proiectului este organizarea unui seminar de lansare a proiectului.
Avand in vedere ca proiectul se implementeaza in parteneriat cu o institutie din Anglia iar reprezentantii acestei institutii vor participa la seminarul de lansare a proiectului, va invitam sa ne transmiteti oferta pentru “Servicii de interpretariat simultan din limbile engleza si romana”- CPV 79540000-1, luand in considerare cerintele tehnice specificate mai jos:
 
 
Scurta descriere a obiectului contractului de achizitie (Specificatii/Cerinte tehnice):
Specificatii/Cerinte tehnice
Nr. crt.
Descrierea produsului/serviciului/lucrarii
Cant.
1
Servicii de interpretariat simultan din limbile engleza si romana in cadrul seminarului de lansare a proiectului “Dezvoltarea competenþelor antreprenoriale prin transfer transnaþional de bune practici ºi formare profesionala a întreprinzatorilor din România – STEPS” (POSDRU/92/3.1/S/61332)  
Seminarul va ave loc in data de 04.03.2011 intre orele 9.00-13.00 in sala  „Panorama” situata la ultimul nivel al hotelului  Golden Tulip Times  din Bucuresti la adresa:
Bulevardul Decebal nr. 19, sector 3, Bucuresti.
Serviciile de interpretariat simultan se vor desfasura in  intervalul orar 9.00-13.00 si in  locatia  mentionata anterior.
Sala unde va avea loc evenimentul, si vor fi prestate serviciile ce fac obiectul contractului, este dotata cu echipament audio specific: statie de amplificare si microfoane.
Interpretul va presta serviciile live, in prezenta auditoriului, fiind necesara experienta anterioara  in astfel de servicii si participarea la acest gen de evenimente.
1


Tipul procedurii: PROCEDURA DE CERCETARE A PIEÞEI – STUDIU AL PIEÞEI

Criteriul aplicabil pentru atribuirea contractului ºi stabilirea ofertei câºtigãtoare este preþul cel mai scãzut.

Adresa achizitorului: S.C. INSTITUTUL ROMÂN DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE-IRECSON SRL, str Francezã, nr.68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, Romania, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro.

Pentru informaþii suplimentare legate de contractul de achiziþie vã invitãm sã ne contactaþi la adresa achizitorului, persoana de contact Agachi Dumitra sau prin email la adresa: mona.agachi@irecson.ro.

Oferta va fi valabila pana la data de 04.03.2011

Documentaþia pentru ofertanþi: se poate ridica, în baza unei solicitãri scrise în intervalul orar 10.00-17.00, de la sediul S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE – IRECSON S.R.L., str. Francezã, nr. 68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucureºti, persoana de contact: Agachi Dumitra, sau apasati aici.

Oferta va fi transmisa, pana la data de 02.03.2011 ora 16.00, prin fax la  numerele: 021.315.62.63; 021.313.20.92, sau prin email la adresa mona.agachi@irecson.ro.
 
 
 

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table