+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  10. ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII “Servicii de traducere in/din limbile romana și engleza in cadrul proiectului POSDRU/92/3.1/S/61332”
Data 01.03.2011
 
   

 
Data 01.03.2011
 
 
ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII
 
“Servicii de traducere  in/din limbile romana și engleza in cadrul proiectului POSDRU/92/3.1/S/61332”
 
 
1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante: INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE SI SONDAJE - IRECSON SRL, cod Fiscal 3328291 RO, str. Franceza nr. 68, sect.3, Bucuresti
 
2. Surse de finanþare: Achiziþia se realizeazã în cadrul proiectului „Dezvoltarea competenþelor antreprenoriale prin transfer transnaþional de bune practici ºi formare profesionalã a întreprinzãtorilor din România–STEPS”. Proiectul  este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã - 6%, Contribuþie comunitarã - FSE - 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.
 
3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii : PROCEDURA COMPETITIVA
 
4. Data semnarii contractului: 28.02.2011
 
5. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare : PRETUL CEL MAI SCAZUT
 
6. Numarul de oferte primite : 4
 
7. Denumirea (numele) si adresa ofertantului castigator: SC ACTA DOC SRL Iasi, Str. Lapusneanu nr. 24
 
8. Obiectul contractului:  „Servicii de traducere” , CPV 79530000-8
9. Pretul contractului :  14,45 lei/pagina tradusa,  exclusiv TVA

 

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table