+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatorică
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  14. ANUNȚ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZIȚIA DE "SERVICII DE PROIECTARE GRAFICA" - CPV 79822500-7
Data: 01-04-2011
 
   
ANUNȚ PUBLICITAR
PRIVIND
ACHIZIȚIA DE "SERVICII DE PROIECTARE GRAFICA" - CPV 79822500-7
 
Obiectul contractului Servicii de elaborare a manualului de identitate vizuala pentru proiectul finantat prin contractul POSDRU/92/3.1/S/61332”- CPV 79822500-7

Scurta descriere a obiectului contractului: Elaborarea manualului de identitate vizuala pentru proiectul STEPS (ID61332). Manualul de identitate vizuala a proiectului va contine machete si modele ale urmatoarelor materiale necesare in cadrul proiectului:
    • logo proiect – design
    • carti de vizita (macheta)
    • prezentari PowerPoint (macheta)
    • mape informative (macheta)
    • brosuri (macheta)
    • pliante (macheta)
    • design materiale birotica: pixuri, blocnotes, etc. (macheta)
    • poster de prezentare (3 variante machete)
    • coperta CD/DVD (macheta)
    • coperta suport de curs /manual A4 (macheta)
    • comunicate presa – anunt
    • macheta anunt presa – publicitara
    • macheta panouri publicitare (macheta)
    • placi permanente (macheta)
    • bannere – 1 model pentru rollup si 2 modele pentru bannere exterioare (macheta)
    • autocolante (macheta)
    • model pagina WEB
    • banner FLASH pentru WEB
La elaborarea manualului de identitate al proiectului se vor lua in considerare recomandarile din Manualul de identitate vizuala emis de AMPOSDRU, valabil in perioada de realizare a contractului. Manualul de identitate propus de furnizorul de servicii va fi acceptat dupa obtinerea aprobarii OIR POSDRU BI de catre beneficiar.

Surse de finanțare: Achiziția se realizează în cadrul proiectului „Dezvoltarea competențelor antreprenoriale prin transfer transnațional de bune practici și formare profesională a întreprinzătorilor din România–STEPS”. Proiectul este finanțat din următoarele surse: Contribuție publică națională – 6%, Contribuție comunitară – FSE – 94%. Cofinanțarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.

Procedura pentru efectuarea achiziției: procedura de cercetare a pietei-studiu al pietei

Criteriul aplicat: prețul cel mai scăzut

Adresa achizitorului: S.C. INSTITUTUL ROMÂN DE CERCETĂRI ECONOMICO-SOCIALE ȘI SONDAJE-IRECSON SRL, str Franceză, nr.68, cod poștal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, Romania, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro.

Documentația pentru ofertanți: se poate ridica, în baza unei solicitări scrise în intervalul orar 10.00-17.00, de la sediul S.C. INSTITUTUL ROMÂN DE CERCETĂRI ECONOMICO-SOCIALE ȘI SONDAJE – IRECSON S.R.L., str. Franceză, nr. 68, cod poștal 030106, sector 3, localitate București, persoana de contact: Agachi Dumitra, sau apasati aici.

Pentru informații suplimentare legate de contractul de achiziție vă invităm să ne contactați la adresa achizitorului, persoana de contact Agachi Dumitra sau prin email la adresa: mona.agachi@irecson.ro.

Data și ora limită pentru trimiterea ofertelor: 07.04.2011, ora.12.00, la sediul achizitorului.

Data și ora pentru deschiderea ofertelor: 07.04.2011, ora.13.00 la sediul achizitorului


 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table