+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  14. ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZIÞIA DE "SERVICII DE PROIECTARE GRAFICA" - CPV 79822500-7
Data: 01-04-2011
 
   
ANUNÞ PUBLICITAR
PRIVIND
ACHIZIÞIA DE "SERVICII DE PROIECTARE GRAFICA" - CPV 79822500-7
 
Obiectul contractului Servicii de elaborare a manualului de identitate vizuala pentru proiectul finantat prin contractul POSDRU/92/3.1/S/61332”- CPV 79822500-7

Scurta descriere a obiectului contractului: Elaborarea manualului de identitate vizuala pentru proiectul STEPS (ID61332). Manualul de identitate vizuala a proiectului va contine machete si modele ale urmatoarelor materiale necesare in cadrul proiectului:
    • logo proiect – design
    • carti de vizita (macheta)
    • prezentari PowerPoint (macheta)
    • mape informative (macheta)
    • brosuri (macheta)
    • pliante (macheta)
    • design materiale birotica: pixuri, blocnotes, etc. (macheta)
    • poster de prezentare (3 variante machete)
    • coperta CD/DVD (macheta)
    • coperta suport de curs /manual A4 (macheta)
    • comunicate presa – anunt
    • macheta anunt presa – publicitara
    • macheta panouri publicitare (macheta)
    • placi permanente (macheta)
    • bannere – 1 model pentru rollup si 2 modele pentru bannere exterioare (macheta)
    • autocolante (macheta)
    • model pagina WEB
    • banner FLASH pentru WEB
La elaborarea manualului de identitate al proiectului se vor lua in considerare recomandarile din Manualul de identitate vizuala emis de AMPOSDRU, valabil in perioada de realizare a contractului. Manualul de identitate propus de furnizorul de servicii va fi acceptat dupa obtinerea aprobarii OIR POSDRU BI de catre beneficiar.

Surse de finanþare: Achiziþia se realizeazã în cadrul proiectului „Dezvoltarea competenþelor antreprenoriale prin transfer transnaþional de bune practici ºi formare profesionalã a întreprinzãtorilor din România–STEPS”. Proiectul este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã – FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.

Procedura pentru efectuarea achiziþiei: procedura de cercetare a pietei-studiu al pietei

Criteriul aplicat: preþul cel mai scãzut

Adresa achizitorului: S.C. INSTITUTUL ROMÂN DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE-IRECSON SRL, str Francezã, nr.68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, Romania, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro.

Documentaþia pentru ofertanþi: se poate ridica, în baza unei solicitãri scrise în intervalul orar 10.00-17.00, de la sediul S.C. INSTITUTUL ROMÂN DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE – IRECSON S.R.L., str. Francezã, nr. 68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucureºti, persoana de contact: Agachi Dumitra, sau apasati aici.

Pentru informaþii suplimentare legate de contractul de achiziþie vã invitãm sã ne contactaþi la adresa achizitorului, persoana de contact Agachi Dumitra sau prin email la adresa: mona.agachi@irecson.ro.

Data ºi ora limitã pentru trimiterea ofertelor: 07.04.2011, ora.12.00, la sediul achizitorului.

Data ºi ora pentru deschiderea ofertelor: 07.04.2011, ora.13.00 la sediul achizitorului


 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table