+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatorică
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  15. ANUNȚ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZIȚIA DE
 
   

 

ANUNȚ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZIȚIA DE SERVICII DE AUDITARE FINANCIARĂ - CPV 79212100-4


Obiectul contractului:
Obiectul contractului: Servicii de audit financiar in cadrul proiectului finantat prin contractul POSDRU/92/3.1/S/61332 

Scurta descriere a obiectului contractului :
Obiectul contractului constă în achiziția de servicii de audit financiar pentru implementarea și auditarea proiectului Achiziția se realizează în cadrul proiectului „Dezvoltarea competențelor antreprenoriale prin transfer transnațional de bune practici și formare profesională a întreprinzătorilor din România–STEPS”, serviciile finalizandu-se cu 8 rapoarte intermediare si un raport final la incheierea proiectului. 

Surse de finanțare Achiziția se realizează în cadrul proiectului „Dezvoltarea competențelor antreprenoriale prin transfer transnațional de bune practici și formare profesională a întreprinzătorilor din România–STEPS”. Proiectul este finanțat din următoarele surse: Contribuție publică națională – 6%, Contribuție comunitară - FSE – 94%. Cofinanțarea din Fondul Social European se face prin “Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”. Ap.3:”Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”, proiect strategic - “ Fii întreprinzător”. 

Procedura pentru efectuarea achiziției: Procedura competitiva 

Criteriul aplicat: prețul cel mai scăzut 

Adresa achizitorului: S.C. INSTITUTUL ROMÂN DE CERCETĂRI ECONOMICO-SOCIALE ȘI SONDAJE-IRECSON SRL, str Franceză, nr.68, cod poștal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, Romania, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro

Documentația pentru ofertanți: se poate ridica, în baza unei solicitări scrise în intervalul orar 10.00-17.00, de la sediul S.C. INSTITUTUL ROMÂN DE CERCETĂRI ECONOMICO-SOCIALE ȘI SONDAJE – IRECSON S.R.L., str. Franceză, nr. 68, cod poștal 030106, sector 3, localitate București, persoana de contact: Agachi Dumitra, sau apasati aici.
Pentru informații suplimentare legate de contractul de achiziție vă invităm să ne contactați la adresa achizitorului, persoana de contact Agachi Dumitra sau prin email la adresa: mona.agachi@irecson.ro. 

Data și ora limită pentru trimiterea ofertelor: 18.04.2011, ora.10.00, la sediul achizitorului. 

Data și ora pentru deschiderea ofertelor: 18.04.2011, ora.12.00 la sediul achizitorului. 
 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table