+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  15. ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZIÞIA DE
 
   

 

ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZIÞIA DE SERVICII DE AUDITARE FINANCIARÃ - CPV 79212100-4


Obiectul contractului:
Obiectul contractului: Servicii de audit financiar in cadrul proiectului finantat prin contractul POSDRU/92/3.1/S/61332 

Scurta descriere a obiectului contractului :
Obiectul contractului constã în achiziþia de servicii de audit financiar pentru implementarea ºi auditarea proiectului Achiziþia se realizeazã în cadrul proiectului „Dezvoltarea competenþelor antreprenoriale prin transfer transnaþional de bune practici ºi formare profesionalã a întreprinzãtorilor din România–STEPS”, serviciile finalizandu-se cu 8 rapoarte intermediare si un raport final la incheierea proiectului. 

Surse de finanþare Achiziþia se realizeazã în cadrul proiectului „Dezvoltarea competenþelor antreprenoriale prin transfer transnaþional de bune practici ºi formare profesionalã a întreprinzãtorilor din România–STEPS”. Proiectul este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã - FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin “Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”. Ap.3:”Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”, proiect strategic - “ Fii întreprinzãtor”. 

Procedura pentru efectuarea achiziþiei: Procedura competitiva 

Criteriul aplicat: preþul cel mai scãzut 

Adresa achizitorului: S.C. INSTITUTUL ROMÂN DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE-IRECSON SRL, str Francezã, nr.68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, Romania, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro

Documentaþia pentru ofertanþi: se poate ridica, în baza unei solicitãri scrise în intervalul orar 10.00-17.00, de la sediul S.C. INSTITUTUL ROMÂN DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE – IRECSON S.R.L., str. Francezã, nr. 68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucureºti, persoana de contact: Agachi Dumitra, sau apasati aici.
Pentru informaþii suplimentare legate de contractul de achiziþie vã invitãm sã ne contactaþi la adresa achizitorului, persoana de contact Agachi Dumitra sau prin email la adresa: mona.agachi@irecson.ro. 

Data ºi ora limitã pentru trimiterea ofertelor: 18.04.2011, ora.10.00, la sediul achizitorului. 

Data ºi ora pentru deschiderea ofertelor: 18.04.2011, ora.12.00 la sediul achizitorului. 
 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table