+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  17. ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII "Servicii de elaborare a manualului de identitate vizuala pentru proiectul finantat prin contractul POSDRU/92/3.1/S/61332"
Data: 21.04.2011
 
   Data 21.04.2011
 
 
ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII
 
“Servicii de elaborare a manualului de identitate vizuala pentru proiectul finantat prin contractul  POSDRU/92/3.1/S/61332
 
 
1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante: INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE SI SONDAJE – IRECSON SRL, cod Fiscal 3328291 RO,  str. Franceza nr. 68, sect.3, Bucuresti
 
2. Surse de finanþare: Achiziþia se realizeazã în cadrul proiectului „Dezvoltarea competenþelor antreprenoriale prin transfer transnaþional de bune practici ºi formare profesionalã a întreprinzãtorilor din România–STEPS”. Proiectul  este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã – FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.
 
3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii : procedura de cercetare a pietei-studiu al pietei
4. Data semnarii contractului: 13.04.2011
 
5. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare : PRETUL CEL MAI SCAZUT
 
6. Numarul de oferte primite : 1
 
7. Denumirea (numele) si adresa ofertantului castigator: MNU INNOVATION LINE SRL, Bucuresti, Str. Roma nr.36, et.2, ap.5, sector 1 Bucuresti
8. Obiectul contractului:  „Servicii de proiectare grafica” , 79822500-7
9. Pretul contractului : 19.000 lei,  exclusiv TVA

 

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table