+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  26. ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII "Servicii de audit financiar in cadrul proiectului finantat prin contractul POSDRU/81/3.2/S/48531"
Data 23.05.2011
 
   

 
Data 23.05.2011
 
 
ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII
 
“Servicii de audit financiar in cadrul proiectului finantat prin contractul POSDRU/81/3.2/S/48531”
 
 
 
1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante: INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE SI SONDAJE – IRECSON SRL, cod Fiscal 3328291 RO, str. Franceza nr. 68, sect.3, Bucuresti 
 
2. Surse de finanþare: Achiziþia se realizeazã în cadrul proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul, managementului în vederea eficientizãrii procesului  de transfer tehnologic”. Proiectul  este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã – FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare ºi sprijin pentru întreprinderi ºi angajaþi pentru promovarea adaptabilitãþii”.
 
3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii : PROCEDURA COMPETITIVA
 
4. Data semnarii contractului: 19.04.2011
 
5. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare : PRETUL CEL MAI SCAZUT
 
6. Numarul de oferte primite : 7
 
7. Denumirea (numele) si adresa ofertantului castigator: SC DIACONU AUDIT SRL Bucuresti, cu sediul in B-dul Preciziei nr. 11, camera. C4, sector 6,Bucuresti
 
8. Obiectul contractului:  „Servicii de auditare financiara” , CPV 79212100-4
 
9. Pretul contractului : 20.000 lei,  exclusiv TVA


 

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table