+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatorică
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  19. ANUNȚ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZIȚIA DE "SERVICII DE CONTABILITATE" - CPV 79211000-6
Data: 29.04.2011
 
    ANUNȚ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZIȚIA DE "SERVICII DE CONTABILITATE" - CPV 79211000-6Obiectul contractului: „Servicii de contabilitate (Expert contabil)”
in cadrul proiectului finantat prin contractul POSDRU/81/3.2/S/48531
Scurta descriere a obiectului contractului :
Expertul contabil va trebui sa efectueze inregistrarile contabile aferente proiectului,  semneaza evidenta cheltuielilor, si va semna documentele suport care insotesc fiecare cerere de rambursare intermediara/finala, functie de solicitari. 
Surse de finanțare: Achiziția se realizează în cadrul proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entităților Rețelei Naționale pentru Inovare și Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul, managementului în vederea eficientizării procesului  de transfer tehnologic”. Proiectul  este finanțat din următoarele surse: Contribuție publică națională – 6%, Contribuție comunitară – FSE – 94%. Cofinanțarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”.
Procedura pentru efectuarea achiziției: Procedura de cercetare a pietei-studiu al pietei
Criteriul aplicat: prețul cel mai scăzut
Adresa achizitorului: S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETĂRI ECONOMICO-SOCIALE ȘI SONDAJE-IRECSON SRL, str Franceză, nr.68, cod poștal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, Romania, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro.   
Documentația pentru ofertanți: se poate ridica, în baza unei solicitări scrise în intervalul orar 10.00-17.00, de la sediul S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETĂRI ECONOMICO-SOCIALE ȘI SONDAJE – IRECSON S.R.L.,  str. Franceză, nr. 68, cod poștal 030106, sector 3, localitate București, persoana de contact: Agachi Dumitra, sau apasati aici.
Pentru informații suplimentare legate de contractul de achiziție vă invităm să ne contactați la adresa achizitorului, persoana de contact Agachi Dumitra sau  prin email la adresa: mona.agachi@irecson.ro.
Data și ora limită pentru trimiterea ofertelor: 06.05.2011, ora.10.00, la sediul achizitorului.
Data și ora pentru deschiderea ofertelor: 06.05.2011, ora.11.00 la sediul achizitorului.


 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table