+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  21. ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZITIA  DE e "Reportofoane" in cadrul proiectului finantat prin contractul POSDRU/81/3.2/S/48531
 
   


ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZITIA DE "APARATE DE INREGISTRARE VOCALA" - CPV: 32342450-1


Obiectul contractului de achizitie: 3 reportofoane

In atentia operatorilor economici interesati:
 
INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE IRECSON-SRL Bucuresti, institutie cu traditie in formarea profesionala, deruleaza proiectul “Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul, managementului în vederea eficientizãrii procesului  de transfer tehnologic”, este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã – FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare ºi sprijin pentru întreprinderi ºi angajaþi pentru promovarea adaptabilitãþii”.
 
Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor in cadrul proiectului este necesara achizitia  unui numar de 3 reportofoane, acelasi model.
 
In aceste conditii, va invitam sa ne transmiteti oferta dumneavoastra in vederea achizitiei unui numar de 3  „REPORTOFOANE” – CPV 32342450-1, avand in vedere cerintele tehnice specificate mai jos.

Scurta descriere a obiectului contractului de achizitie (Specificatii/Cerinte tehnice):

Specificatii/Cerinte tehnice
Nr. crt.
Descrierea produsului/serviciului/lucrarii
Cant.
1
Durata de inregistrare (minim):     STXQ: 135 ore
STHQ: 270 ore
STSP: 542 ore
HQ: 542 ore
SP: 1067 ore
LP: 2122 ore
256 kbps: 69 ore
128 kbps: 138 ore
44.1 kHz 16 bit: 12 ore 30 minute
 
Raspuns in frecventa:                    HQ: 200 - 13.000 Hz
(minim)                                              SP: 200 - 7.000 Hz
LP: 200 - 3.000 Hz
Format inregistrare:                        WMA / MP3
Memorie (minum):                         8 GB
Tip baterii:                                     AAA (invlusiv reincarcabile)
Durata de utilizare a baterii
la inregistrare (minim):                  20 ore (LP)
 
Durata de utilizare a baterii
la redare (minim):                         30 ore
Inregistrare VCVA                          Da
Data / ora inregistrare:                  Da
Functie anulare zgomot:               Da
Casca:                                           Da
USB:                                              Da
Garantie : minim 24 luni
 
Modalitate livrare: la sediul achizitorului
 
Termen de livrare:  maxim 48 ore de la data lansarii comenzii de catre achizitor
 
Transportul : inclus
 
Documente care stau la baza achizitiei:
-          Facturã ;
-          Aviz de insotire a marfii;
-          Certificat de garantie;
-          Proces verbal de receptie a produsului.
 
3


Tipul procedurii: PROCEDURA DE CERCETARE A PIEÞEI – STUDIU AL PIEÞEI

Criteriul aplicabil pentru atribuirea contractului ºi stabilirea ofertei câºtigãtoare este preþul cel mai scãzut.

Adresa achizitorului: S.C. INSTITUTUL ROMÂN DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE-IRECSON SRL, str Francezã, nr.68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, Romania, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro.

Pentru informaþii suplimentare legate de contractul de achiziþie vã invitãm sã ne contactaþi la adresa achizitorului, persoana de contact Agachi Dumitra sau prin email la adresa: mona.agachi@irecson.ro. 

Oferta va fi valabila pana la data de 17.06.2011
Documentaþia pentru ofertanþi: se poate ridica, în baza unei solicitãri scrise în intervalul orar 10.00-17.00, de la sediul S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE – IRECSON S.R.L, str. Francezã, nr. 68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucureºti, persoana de contact: Agachi Dumitra, sau apasati aici.

Oferta va fi depusa pana la data de 17.05.2011 ora 16.00, la sediul achizitorului, prin fax la  numerele: 021.315.62.63; 021.313.20.92, sau prin email la adresa mona.agachi@irecson.ro.
 

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table