+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  31. ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZIÞIA DE "CARTUSE DE TONER "
 
   

Lot 1- Toner pentru Imprimanta laser/faxuri CPV   30125110-5
 Lot  2- Toner pentru Fotocopiatoare - CPV  30125120-8


Obiectul contractului de achizitie: Cartuse de toner

In atentia operatorilor economici interesati:
 
INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE IRECSON-SRL Bucuresti, institutie cu traditie in formarea profesionala, deruleaza proiectul „Dezvoltarea competentelor antreprenoriale prin transfer transnational de bune practici si formare profesionala a intreprinzatorilor din Romania – STEPS”, proiect finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã – FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, ”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.
 
Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor in cadrul proiectului este necesara achizitia  de consumabile de natura cartuselor de toner pentru imprimante laser/faxuri si fotocopiatoare.
 
In aceste conditii, va invitam sa ne transmiteti oferta dumneavoastra in vederea achizitiei produselor anterior specificate, avand in vedere cerintele tehnice de mai jos.

Scurta descriere a obiectului contractului de achizitie (Specificatii/Cerinte tehnice):
Pentru implementarea proiectului in anul I sunt necesare consumabile din categoria tonerelor pentru  fotocopiatoare si imprimante laser/faxuri avand urmatoarele specificatii tehnice:
Specificatii/Cerinte tehnice
Nr. crt.
Descrierea produsului/serviciului/lucrarii
Cant.
Lot 1 : Toner pentru Imprimanta laser/faxuri - CPV 30125110-5
1.     
Cartus tip Q7582A
1
2.     
Cartus tip Q6470A
2
3.     
Cartus tip Q7581A
1
4.     
Cartus tip Q7583A
1
5.     
Cartus tip Q5942X
4
6.     
Cartus tip C8543x
4
7.     
Cartus tip CC364X
2
8.     
Cartus tip Q2624A
1
9.     
Cartus tip Q7553X
1
10. 
Cartus tip CLI-8C
1
11. 
Cartus tip CLI-8M
1
12. 
Cartus tip CLI-8Y
1
13. 
Cartus tip CLI-8BK
1
14. 
Cartus tip PGI-5BK
1
15. 
Cartus tip Q5945A
1
Lot 2 : Toner pentru Fotocopiatoare CPV  30125120-8
16. 
Cartus tip CEXV14
2
17. 
Cartus  tip 006R01449 (set 2 buc)
2
18. 
Cartus  tip 006R01450 (set 2 buc)
2
19. 
Cartus  tip 006R01451 (set 2 buc)
2
20. 
Cartus  tip 006R01452 (set 2 buc)
2
 
Tipul procedurii: PROCEDURA DE CERCETARE A PIEÞEI – STUDIU AL PIEÞEI
 
Doritorii pot depune oferta pentru fiecare lot cat si pentru ambele loturi

Criteriul aplicabil pentru atribuirea contractului ºi stabilirea ofertei câºtigãtoare este preþul cel mai scãzut.

Adresa achizitorului: S.C. INSTITUTUL ROMÂN DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE-IRECSON SRL, str Francezã, nr.68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, Romania, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro.

Pentru informaþii suplimentare legate de contractul de achiziþie vã invitãm sã ne contactaþi la adresa achizitorului, persoana de contact Agachi Dumitra sau prin email la adresa: mona.agachi@irecson.ro. 

Oferta va fi valabila pana la data de 05.09.2011
 
Documentaþia pentru ofertanþi: se poate ridica, în baza unei solicitãri scrise în intervalul orar 10.00-17.00, de la sediul S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE – IRECSON S.R.L, str. Francezã, nr. 68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucureºti, persoana de contact: Agachi Dumitra, sau apasati aici.

Oferta va fi depusa pana la data de 03.07.2011 ora 14.00, la sediul achizitorului, prin fax la  numerele: 021.315.62.63; 021.313.20.92, sau prin email la adresa mona.agachi@irecson.ro.

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table