+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  34. ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZIÞIA DE „TELEFOANE MOBILE”
 
   

ANUNÞ PUBLICITAR  PRIVIND ACHIZITIA DE
„TELEFOANE MOBILE” – CPV 32250000-0 
PRIN PROCEDURA DE CERCETARE A PIEÞEI – STUDIU AL PIEÞEI
 
In atentia operatorilor economici interesati:
 
INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE IRECSON-SRL Bucuresti, institutie cu traditie in formarea profesionala, deruleaza proiectul “Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul, managementului în vederea eficientizãrii procesului  de transfer tehnologic”, este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã – FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare ºi sprijin pentru întreprinderi ºi angajaþi pentru promovarea adaptabilitãþii”.
 
Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor in cadrul proiectului este necesara achizitia  unui numar de 6 telefoane mobile.
 
In aceste conditii, va invitam sa ne transmiteti oferta dumneavoastra in vederea achizitiei  de „TELEFOANE MOBILE” – CPV 32250000-0, avand in vedere cerintele tehnice specificate mai jos:
 
Specificatii/Cerinte tehnice
Nr. crt.
Descrierea produsului/serviciului/lucrarii
Cant.
(bucati)
1
Retea:  GSM
Cartela:  Single SIM
Display   TFT touchscreen
Memorie interna : min 16 GB
GPRS:  Da
EDGE:  Da
3G:  Da
WLAN: Da/ Wi-Fi
Bluetooth: Da
USB:  Da
Mesagerie: SMS, MMS, Email
Browser:  Da
Document viewer : Da  (Word, Excell, Powerpoint, PDF)
Camera foto: Da,  min 5 MP
Durata barterie in regim de convorbire:  minim  9 ore
Posibilitate de inregistrare audio/video: Da, HD
 
Garantie : minim 12 luni
 
Modalitate livrare: la sediul achizitorului
 
Termen de livrare: maxim 48 ore de la data lansarii comenzii de catre achizitor
 
Transportul : inclus
 
Documente care stau la baza achizitiei:
-          Facturã ;
-          Certificat de garantie;
-          Proces verbal de receptie a produselor
 
6
 
Criteriul aplicabil pentru atribuirea contractului ºi stabilirea ofertei câºtigãtoare este preþul cel mai scãzut.
Oferta va fi valabila pana la data de  03.10.2011
Documentaþia pentru ofertanþi: se poate ridica, în baza unei solicitãri scrise în intervalul orar 10.00-17.00, de la sediul S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE – IRECSON S.R.L, str. Francezã, nr. 68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucureºti, persoana de contact: Agachi Dumitra, sau apasati aici.
Oferta va fi depusa pana la data de 01.09.2011 ora 10.00, la sediul achizitorului, prin fax la  numerele: 021.315.62.63; 021.313.20.92, sau prin email la adresa mona.agachi@irecson.ro.
Data ºi ora pentru deschiderea ofertelor: 01.09.2011, ora.11.00 la sediul achizitorului.
Pentru informaþii suplimentare legate de contractul de achiziþie vã invitãm sã ne contactaþi la adresa achizitorului, persoana de contact Agachi Dumitra sau  prin email la adresa: mona.agachi@irecson.ro.
 

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table