+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  35. ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZIÞIA DE SERVICII DE INCHIRIERE DE SPATII CU DESTINATIA DE SÃLI DE CURSURI SI SESIUNI DE INFORMARE
 
   

ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZIÞIA DE
 SERVICII DE INCHIRIERE DE SPATII CU DESTINATIA DE SÃLI  DE CURSURI  SI SESIUNI DE INFORMARE
 
Obiectul contractului: “Servicii de inchiriere de spatii cu destinatia de sãli  de cursuri  si sesiuni de informare pentru anul I de implementare a proiectului finantat prin contractul POSDRU 92/3.1/S/61332”
Scurta descriere a obiectului contractului: Servicii de inchiriere de spatii aferente sesiunilor de informare/formare/examinare, pentru anul I de implementare a proiectului finantat prin contractul POSDRU 92/3.1/S/61332. Achizitia se va desfasura pe loturi. Fiecare lot reprezinta cate un oras din fiecare regiune de dezvoltare exceptand regiunea Bucuresti-Ilfov.  Se vor semna contracte distincte pentru fiecare lot. Un furnizor de servicii poate participa la mai multe loturi in condiiile in care poate dovedi ca isi desfasoara activitatea si in localitatea respectiva.
Specificatii tehnice :
Servicii de inchiriere de spatii cu destinatia de sãli  de cursuri  si sesiuni de informare, dupã cum urmeazã:
Nr.crt.
Descrierea produsului/serviciului/lucrãrii
Cant.
Lotul 1 – Regiunea Sud- Muntenia, oraºul Cãlãraºi
1
-          Sesiune de formare a antreprenorilor:
ü    Nr. sesiuni formare (grupe): 1 sesiune de formare
ü    Locaþie: Cãlãraºi
ü    Nr. participanþi: aprox.26 participanþi/sesiune formare
ü    Duratã sesiune formare: 96 ore (8 ore/zi, 12 zile, 2 zile/weekend, 6 weekend-uri consecutive)
ü    Date de desfãºurare: 15-16.10.2011; 22-23.10.2011; 29-30.10.2011; 5-6.11.2011; 12-13.11.2011; 19-20.11.2011.
ü    Serviciile furnizate vor conþine:
§         Sala pentru desfãºurarea sesiunii de formare pentru numãrul de participanþi menþionat anterior  într-o locaþie centralã sau semicentralã accesibilã cu mijloacele de transport în comun, precum ºi facilitãþi privind asigurarea unui zone/spaþiu în care se poate servi masa ºi cele 2 pauze de cafea. 
Sala va fi dotatã cu facilitãþile necesare desfãºurarii acestui tip de activitate, respectiv:
·         mobilier: scaune cu mãsuþã/mese individuale/comune, scaune, birou/masã lector, birou/masã personal administrativ, cuier/e haine;
·         flipchart/tabla/whiteboard;
·         permanent marker/whiteboard marker;
·         laptop;
·         videoproiector ºi ecran de proiecþie;
·         internet ;
·         instalaþie de climatizare.
Spatiul va fi iluminat natural ºi artificial ºi va fi suficient de mare incât sã asigure aranjarea mobilierului în cel puþin douã modalitãþi: teatru ºi  în „U”.
Pe toata durata desfãºurãrii sesiunii de formare nu se va modifica locaþia spaþiului în care se va desfãºura aceastã activitate.
1
2
-          Sesiune de examinare:
ü    Nr. sesiuni examinare (grupe): 1 sesiune examinare
ü    Locaþie: Cãlãraºi
ü    Nr. participanþi: aprox. 30 participanþi/sesiune
ü    Duratã sesiune: 8 ore (1 zi)
ü    Data de desfãºurare: 26 noiembrie 2011
ü    Serviciile furnizate vor conþine:
§         Sala pentru desfãºurarea sesiunii de examinare pentru numãrul de participanþi menþionat anterior  într-o locaþie centralã sau semicentralã accesibilã cu mijloacele de transport în comun, precum ºi facilitãþi privind asigurarea unui zone/spaþiu în care se poate servi masa ºi cele 2 pauze de cafea. 
Sala va fi dotatã cu facilitãþile necesare desfãºurarii acestui tip de activitate, respectiv:
·         mobilier: scaune cu mãsuþã/mese individuale/comune, scaune, masã de conferinþe pentru comisia de examinare, 2 mese pentru personal administrativ, cuier/e haine;
·         flipchart/tabla/whiteboard;
·         permanent marker/whiteboard marker;
·         laptop;
·         videoproiector ºi ecran de proiecþie;
·         internet;
·         instalaþie de climatizare.
Spatiul va fi iluminat natural ºi artificial ºi va fi suficient de mare incât sã asigure aranjarea mobilierului în cel puþin douã modalitãþi: teatru ºi  în „U”.
Se doreºte ca sesiunea de examinare sã se desfãºoare în aceiaºi locaþie/spaþiu în care s-a desfãºurat ºi sesiunea de formare.
1
Lotul 2 – Regiunea Centru, oraºul Târgu Mureº
1
-          Sesiune de informare:
ü    Nr. sesiuni: 1 sesiune de informare
ü    Locaþie: Târgu Mureº
ü    Nr. participanþi: aprox. 50 participanþi
ü    Duratã sesiuner: max. 4 ore (1/2 zi)
ü    Data de desfãºurare: 14 octombrie 2011
ü    Serviciile furnizate vor conþine:
§         Salã pentru desfãºurarea sesiunii de informare pentru numãrul de participanþi menþionat anterior într-o locaþie centralã sau semicentralã accesibilã cu mijloacele de transport în comun, iar locaþia sã dispunã de spaþii de parcare. Sala va dispune de facilitãþi privind asigurarea unui zone/spaþiu în care se pot servi diverse produse alimentare in pauza de cafea. 
Sala va fi dotatã cu facilitãþile necesare desfãºurarii acestui tip de activitate, respectiv:
·         mobilier: scaune/scaune cu mãsuþã pentru participanþi, o masã de conferinþe pentru 5 persoane, scaune, o masã personal administrativ, cuier/e haine;
·         instalatie de sonorizare;
·         flipchart/tabla/whiteboard;
·         permanent marker/whiteboard marker;
·         laptop;
·         videoproiector ºi ecran de proiecþie;
·         internet;
·         instalaþie de climatizare.
Spatiul va fi iluminat natural ºi artificial.
1
2
-          Sesiune de formare a antreprenorilor:
ü    Nr. sesiuni formare (grupe): 1 sesiune de formare
ü    Locaþie: Târgu Mureº
ü    Nr. participanþi: aprox.26 participanþi/sesiune formare
ü    Duratã sesiune formare: 96 ore (8 ore/zi, 12 zile, 2 zile/weekend, 6 weekend-uri consecutive)
ü    Date de desfãºurare: 15-16.10.2011; 22-23.10.2011; 29-30.10.2011; 5-6.11.2011; 12-13.11.2011; 19-20.11.2011.
ü    Serviciile furnizate vor conþine:
§         Sala pentru desfãºurarea sesiunii de formare pentru numãrul de participanþi menþionat anterior  într-o locaþie centralã sau semicentralã accesibilã cu mijloacele de transport în comun, precum ºi facilitãþi privind asigurarea unui zone/spaþiu în care se poate servi masa ºi cele 2 pauze de cafea. 
Sala va fi dotatã cu facilitãþile necesare desfãºurarii acestui tip de activitate, respectiv:
·         mobilier: scaune cu mãsuþã/mese individuale/comune, scaune, birou/masã lector, birou/masã personal administrativ, cuier/e haine;
·         flipchart/tabla/whiteboard;
·         permanent marker/whiteboard marker;
·         laptop;
·         videoproiector ºi ecran de proiecþie;
·         internet ;
·         instalaþie de climatizare.
Spatiul va fi iluminat natural ºi artificial ºi va fi suficient de mare incât sã asigure aranjarea mobilierului în cel puþin douã modalitãþi: teatru ºi  în „U”.
Pe toata durata desfãºurãrii sesiunii de formare nu se va modifica locaþia spaþiului în care se va desfãºura aceastã activitate.
1
3
-          Sesiune de examinare:
ü    Nr. sesiuni examinare (grupe): 1 sesiune examinare
ü    Locaþie: Târgu Mureº
ü    Nr. participanþi: aprox. 30 participanþi/sesiune
ü    Duratã sesiune: 8 ore (1 zi)
ü    Data de desfãºurare: 26 noiembrie 2011
ü    Serviciile furnizate vor conþine:
§         Sala pentru desfãºurarea sesiunii de examinare pentru numãrul de participanþi menþionat anterior  într-o locaþie centralã sau semicentralã accesibilã cu mijloacele de transport în comun, precum ºi facilitãþi privind asigurarea unui zone/spaþiu în care se poate servi masa ºi cele 2 pauze de cafea. 
Sala va fi dotatã cu facilitãþile necesare desfãºurarii acestui tip de activitate, respectiv:
·         mobilier: scaune cu mãsuþã/mese individuale/comune, scaune, masã de conferinþe pentru comisia de examinare, 2 mese pentru personal administrativ, cuier/e haine;
·         flipchart/tabla/whiteboard;
·         permanent marker/whiteboard marker;
·         laptop;
·         videoproiector ºi ecran de proiecþie;
·         internet;
·         instalaþie de climatizare.
Spatiul va fi iluminat natural ºi artificial ºi va fi suficient de mare incât sã asigure aranjarea mobilierului în cel puþin douã modalitãþi: teatru ºi  în „U”.
Se doreºte ca sesiunea de examinare sã se desfãºoare în aceiaºi locaþie/spaþiu în care s-a desfãºurat ºi sesiunea de formare.
1
Lotul 3 – Regiunea Sud- Est, oraºul Constanþa
1
-          Sesiune de informare:
ü    Nr. sesiuni: 1 sesiune de informare
ü    Locaþie: Constanþa
ü    Nr. participanþi: aprox. 50 participanþi
ü    Duratã sesiuner: max. 4 ore (1/2 zi)
ü    Data de desfãºurare: 20 octombrie 2011
ü    Serviciile furnizate vor conþine:
§         Salã pentru desfãºurarea sesiunii de informare pentru numãrul de participanþi menþionat anterior într-o locaþie centralã sau semicentralã accesibilã cu mijloacele de transport în comun, iar locaþia sã dispunã de spaþii de parcare. Sala va dispune de facilitãþi privind asigurarea unui zone/spaþiu în care se pot servi diverse produse alimentare in pauza de cafea. 
Sala va fi dotatã cu facilitãþile necesare desfãºurarii acestui tip de activitate, respectiv:
·         mobilier: scaune/scaune cu mãsuþã, o masã de conferinþe pentru 5 persoane, scaune, o masã personal administrativ, cuier/e haine;
·         instalatie de sonorizare;
·         flipchart/tabla/whiteboard;
·         permanent marker/whiteboard marker;
·         laptop;
·         videoproiector ºi ecran de proiecþie;
·         internet;
·         instalaþie de climatizare.
Spatiul va fi iluminat natural ºi artificial.
1
2
-          Sesiune de formare a antreprenorilor:
ü    Nr. sesiuni formare (grupe): 1 sesiune de formare
ü    Locaþie: Constanþa
ü    Nr. participanþi: aprox.26 participanþi/sesiune formare
ü    Duratã sesiune formare: 96 ore (8 ore/zi, 12 zile, 2 zile/weekend, 6 weekend-uri consecutive)
ü    Date de desfãºurare: 15-16.10.2011; 22-23.10.2011; 29-30.10.2011; 5-6.11.2011; 12-13.11.2011; 19-20.11.2011.
ü    Serviciile furnizate vor conþine:
§         Sala pentru desfãºurarea sesiunii de formare pentru numãrul de participanþi menþionat anterior  într-o locaþie centralã sau semicentralã accesibilã cu mijloacele de transport în comun, precum ºi facilitãþi privind asigurarea unui zone/spaþiu în care se poate servi masa ºi cele 2 pauze de cafea. 
Sala va fi dotatã cu facilitãþile necesare desfãºurarii acestui tip de activitate, respectiv:
·         mobilier: scaune cu mãsuþã/mese individuale/comune, scaune, birou/masã lector, birou/masã personal administrativ, cuier/e haine;
·         flipchart/tabla/whiteboard;
·         permanent marker/whiteboard marker;
·         laptop;
·         videoproiector ºi ecran de proiecþie;
·         internet ;
·         instalaþie de climatizare.
Spatiul va fi iluminat natural ºi artificial ºi va fi suficient de mare incât sã asigure aranjarea mobilierului în cel puþin douã modalitãþi: teatru ºi  în „U”.
Pe toata durata desfãºurãrii sesiunii de formare nu se va modifica locaþia spaþiului în care se va desfãºura aceastã activitate.
1
3
-          Sesiune de examinare:
ü    Nr. sesiuni examinare (grupe): 1 sesiune examinare
ü    Locaþie: Constanþa
ü    Nr. participanþi: aprox. 30 participanþi/sesiune
ü    Duratã sesiune: 8 ore (1 zi)
ü    Data de desfãºurare: 26 noiembrie 2011
ü    Serviciile furnizate vor conþine:
§         Sala pentru desfãºurarea sesiunii de examinare pentru numãrul de participanþi menþionat anterior  într-o locaþie centralã sau semicentralã accesibilã cu mijloacele de transport în comun, precum ºi facilitãþi privind asigurarea unui zone/spaþiu în care se poate servi masa ºi cele 2 pauze de cafea. 
Sala va fi dotatã cu facilitãþile necesare desfãºurarii acestui tip de activitate, respectiv:
·         mobilier: scaune cu mãsuþã/mese individuale/comune, scaune, masã de conferinþe pentru comisia de examinare, 2 mese pentru personal administrativ, cuier/e haine; 
·         flipchart/tabla/whiteboard;
·         permanent marker/whiteboard marker;
·         laptop;
·         videoproiector ºi ecran de proiecþie;
·         internet;
·         instalaþie de climatizare.
Spatiul va fi iluminat natural ºi artificial ºi va fi suficient de mare incât sã asigure aranjarea mobilierului în cel puþin douã modalitãþi: teatru ºi  în „U”.
Se doreºte ca sesiunea de examinare sã se desfãºoare în aceiaºi locaþie/spaþiu în care s-a desfãºurat ºi sesiunea de formare.
1
Lotul 4 – Regiunea Nord- Est, oraºul Iaºi
1
-          Sesiune de informare:
ü    Nr. sesiuni: 1 sesiune de informare
ü    Locaþie: Iaºi
ü    Nr. participanþi: aprox. 50 participanþi
ü    Duratã sesiuner: max. 4 ore (1/2 zi)
ü    Data de desfãºurare: 2 decembrie 2011
ü    Serviciile furnizate vor conþine:
§         Salã pentru desfãºurarea sesiunii de informare pentru numãrul de participanþi menþionat anterior într-o locaþie centralã sau semicentralã accesibilã cu mijloacele de transport în comun, iar locaþia sã dispunã de spaþii de parcare. Sala va dispune de facilitãþi privind asigurarea unui zone/spaþiu în care se pot servi diverse produse alimentare in pauza de cafea. 
Sala va fi dotatã cu facilitãþile necesare desfãºurarii acestui tip de activitate, respectiv:
·         mobilier: scaune/scaune cu mãsuþã, o masã de conferinþe pentru 5 persoane, scaune, o masã personal administrativ, cuier/e haine;
·         instalatie de sonorizare;
·         flipchart/tabla/whiteboard;
·         permanent marker/whiteboard marker;
·         laptop;
·         videoproiector ºi ecran de proiecþie;
·         internet;
·         instalaþie de climatizare.
Spatiul va fi iluminat natural ºi artificial.
1
2
-          Sesiune de formare a antreprenorilor:
ü    Nr. sesiuni formare (grupe): 1 sesiune de formare
ü    Locaþie: Iaºi
ü    Nr. participanþi: aprox.26 participanþi/sesiune formare
ü    Duratã sesiune formare: 96 ore (8 ore/zi, 12 zile, 2 zile/weekend, 6 weekend-uri consecutive)
ü    Date de desfãºurare: 15-16.10.2011; 22-23.10.2011; 29-30.10.2011; 5-6.11.2011; 12-13.11.2011; 19-20.11.2011.
ü    Serviciile furnizate vor conþine:
§         Sala pentru desfãºurarea sesiunii de formare pentru numãrul de participanþi menþionat anterior  într-o locaþie centralã sau semicentralã accesibilã cu mijloacele de transport în comun, precum ºi facilitãþi privind asigurarea unui zone/spaþiu în care se poate servi masa ºi cele 2 pauze de cafea. 
Sala va fi dotatã cu facilitãþile necesare desfãºurarii acestui tip de activitate, respectiv:
·         mobilier: scaune cu mãsuþã/mese individuale/comune, scaune, birou/masã lector, birou/masã personal administrativ, cuier/e haine;
·         flipchart/tabla/whiteboard;
·         permanent marker/whiteboard marker;
·         laptop;
·         videoproiector ºi ecran de proiecþie;
·         internet ;
·         instalaþie de climatizare.
Spatiul va fi iluminat natural ºi artificial ºi va fi suficient de mare incât sã asigure aranjarea mobilierului în cel puþin douã modalitãþi: teatru ºi  în „U”.
Pe toata durata desfãºurãrii sesiunii de formare nu se va modifica locaþia spaþiului în care se va desfãºura aceastã activitate.
1
3
-          Sesiune de examinare:
ü    Nr. sesiuni examinare (grupe): 1 sesiune examinare
ü    Locaþie: Iaºi
ü    Nr. participanþi: aprox. 30 participanþi/sesiune
ü    Duratã sesiune: 8 ore (1 zi)
ü    Data de desfãºurare: 26 noiembrie 2011
ü    Serviciile furnizate vor conþine:
§         Sala pentru desfãºurarea sesiunii de examinare pentru numãrul de participanþi menþionat anterior  într-o locaþie centralã sau semicentralã accesibilã cu mijloacele de transport în comun, precum ºi facilitãþi privind asigurarea unui zone/spaþiu în care se poate servi masa ºi cele 2 pauze de cafea. 
Sala va fi dotatã cu facilitãþile necesare desfãºurarii acestui tip de activitate, respectiv:
·         mobilier: scaune cu mãsuþã/mese individuale/comune, scaune, masã de conferinþe pentru comisia de examinare, 2 mese pentru personal administrativ, cuier/e haine; 
·         flipchart/tabla/whiteboard;
·         permanent marker/whiteboard marker;
·         laptop;
·         videoproiector ºi ecran de proiecþie;
·         internet;
·         instalaþie de climatizare.
Spatiul va fi iluminat natural ºi artificial ºi va fi suficient de mare incât sã asigure aranjarea mobilierului în cel puþin douã modalitãþi: teatru ºi  în „U”.
Se doreºte ca sesiunea de examinare sã se desfãºoare în aceiaºi locaþie/spaþiu în care s-a desfãºurat ºi sesiunea de formare.
1
Lotul 5 – Regiunea Sud- Vest, oraºul Cluj
1
-          Sesiune de informare:
ü    Nr. sesiuni: 1 sesiune de informare
ü    Locaþie: Cluj
ü    Nr. participanþi: aprox. 50 participanþi
ü    Duratã sesiuner: max. 4 ore (1/2 zi)
ü    Data de desfãºurare: 3 noiembrie 2011
ü    Serviciile furnizate vor conþine:
§         Salã pentru desfãºurarea sesiunii de informare pentru numãrul de participanþi menþionat anterior într-o locaþie centralã sau semicentralã accesibilã cu mijloacele de transport în comun, iar locaþia sã dispunã de spaþii de parcare. Sala va dispune de facilitãþi privind asigurarea unui zone/spaþiu în care se pot servi diverse produse alimentare in pauza de cafea. 
Sala va fi dotatã cu facilitãþile necesare desfãºurarii acestui tip de activitate, respectiv:
·         mobilier: scaune/scaune cu mãsuþã, o masã de conferinþe pentru 5 persoane, scaune, o masã personal administrativ, cuier/e haine;
·         instalatie de sonorizare;
·         flipchart/tabla/whiteboard;
·         permanent marker/whiteboard marker;
·         laptop;
·         videoproiector ºi ecran de proiecþie;
·         internet;
·         instalaþie de climatizare.
Spatiul va fi iluminat natural ºi artificial.
1
2
-          Sesiune de formare a antreprenorilor:
ü    Nr. sesiuni formare (grupe): 1 sesiune de formare
ü    Locaþie: Cluj
ü    Nr. participanþi: aprox.26 participanþi/sesiune formare
ü    Duratã sesiune formare: 96 ore (8 ore/zi, 12 zile, 2 zile/weekend, 6 weekend-uri consecutive)
ü    Date de desfãºurare: 15-16.10.2011; 22-23.10.2011; 29-30.10.2011; 5-6.11.2011; 12-13.11.2011; 19-20.11.2011.
ü    Serviciile furnizate vor conþine:
§         Sala pentru desfãºurarea sesiunii de formare pentru numãrul de participanþi menþionat anterior  într-o locaþie centralã sau semicentralã accesibilã cu mijloacele de transport în comun, precum ºi facilitãþi privind asigurarea unui zone/spaþiu în care se poate servi masa ºi cele 2 pauze de cafea. 
Sala va fi dotatã cu facilitãþile necesare desfãºurarii acestui tip de activitate, respectiv:
·         mobilier: scaune cu mãsuþã/mese individuale/comune, scaune, birou/masã lector, birou/masã personal administrativ, cuier/e haine;
·         flipchart/tabla/whiteboard;
·         permanent marker/whiteboard marker;
·         laptop;
·         videoproiector ºi ecran de proiecþie;
·         internet ;
·         instalaþie de climatizare.
Spatiul va fi iluminat natural ºi artificial ºi va fi suficient de mare incât sã asigure aranjarea mobilierului în cel puþin douã modalitãþi: teatru ºi  în „U”.
Pe toata durata desfãºurãrii sesiunii de formare nu se va modifica locaþia spaþiului în care se va desfãºura aceastã activitate.
1
3
-          Sesiune de examinare:
ü    Nr. sesiuni examinare (grupe): 1 sesiune examinare
ü    Locaþie: Cluj
ü    Nr. participanþi: aprox. 30 participanþi/sesiune
ü    Duratã sesiune: 8 ore (1 zi)
ü    Data de desfãºurare: 26 noiembrie 2011
ü    Serviciile furnizate vor conþine:
§         Sala pentru desfãºurarea sesiunii de examinare pentru numãrul de participanþi menþionat anterior  într-o locaþie centralã sau semicentralã accesibilã cu mijloacele de transport în comun, precum ºi facilitãþi privind asigurarea unui zone/spaþiu în care se poate servi masa ºi cele 2 pauze de cafea. 
Sala va fi dotatã cu facilitãþile necesare desfãºurarii acestui tip de activitate, respectiv:
·         mobilier: scaune cu mãsuþã/mese individuale/comune, scaune, masã de conferinþe pentru comisia de examinare, 2 mese pentru personal administrativ, cuier/e haine; 
·         flipchart/tabla/whiteboard;
·         permanent marker/whiteboard marker;
·         laptop;
·         videoproiector ºi ecran de proiecþie;
·         internet;
·         instalaþie de climatizare.
Spatiul va fi iluminat natural ºi artificial ºi va fi suficient de mare incât sã asigure aranjarea mobilierului în cel puþin douã modalitãþi: teatru ºi  în „U”.
Se doreºte ca sesiunea de examinare sã se desfãºoare în aceiaºi locaþie/spaþiu în care s-a desfãºurat ºi sesiunea de formare..
1
Lotul 6 – Regiunea Sud- Vest, oraºul Craiova
1
-          Sesiune de informare:
ü    Nr. sesiuni: 1 sesiune de informare
ü    Locaþie: Craiova
ü    Nr. participanþi: aprox. 50 participanþi
ü    Duratã sesiuner: max. 4 ore (1/2 zi)
ü    Data de desfãºurare: 27 octombrie 2011
ü    Serviciile furnizate vor conþine:
§         Salã pentru desfãºurarea sesiunii de informare pentru numãrul de participanþi menþionat anterior într-o locaþie centralã sau semicentralã accesibilã cu mijloacele de transport în comun, iar locaþia sã dispunã de spaþii de parcare. Sala va dispune de facilitãþi privind asigurarea unui zone/spaþiu în care se pot servi diverse produse alimentare in pauza de cafea. 
Sala va fi dotatã cu facilitãþile necesare desfãºurarii acestui tip de activitate, respectiv:
·         mobilier: scaune/scaune cu mãsuþã, o masã de conferinþe pentru 5 persoane, scaune, o masã personal administrativ, cuier/e haine;
·         instalatie de sonorizare;
·         flipchart/tabla/whiteboard;
·         permanent marker/whiteboard marker;
·         laptop;
·         videoproiector ºi ecran de proiecþie;
·         internet;
·         instalaþie de climatizare.
Spatiul va fi iluminat natural ºi artificial.
1
2
-          Sesiune de formare a antreprenorilor:
ü    Nr. sesiuni formare (grupe): 1 sesiuni de formare
ü    Locaþie: Craiova
ü    Nr. participanþi: aprox.26 participanþi/sesiune formare
ü    Duratã sesiune formare: 96 ore (8 ore/zi, 12 zile, 2 zile/weekend, 6 weekend-uri consecutive)
ü    Date de desfãºurare: 15-16.10.2011; 22-23.10.2011; 29-30.10.2011; 5-6.11.2011; 12-13.11.2011; 19-20.11.2011.
ü    Serviciile furnizate vor conþine:
§         Sala pentru desfãºurarea sesiunii de formare pentru numãrul de participanþi menþionat anterior  într-o locaþie centralã sau semicentralã accesibilã cu mijloacele de transport în comun, precum ºi facilitãþi privind asigurarea unui zone/spaþiu în care se poate servi masa ºi cele 2 pauze de cafea. 
Sala va fi dotatã cu facilitãþile necesare desfãºurarii acestui tip de activitate, respectiv:
·         mobilier: scaune cu mãsuþã/mese individuale/comune, scaune, birou/masã lector, birou/masã personal administrativ, cuier/e haine;
·         flipchart/tabla/whiteboard;
·         permanent marker/whiteboard marker;
·         laptop;
·         videoproiector ºi ecran de proiecþie;
·         internet ;
·         instalaþie de climatizare.
Spatiul va fi iluminat natural ºi artificial ºi va fi suficient de mare incât sã asigure aranjarea mobilierului în cel puþin douã modalitãþi: teatru ºi  în „U”.
Pe toata durata desfãºurãrii sesiunii de formare nu se va modifica locaþia spaþiului în care se va desfãºura aceastã activitate.
1
3
-          Sesiune de examinare:
ü    Nr. sesiuni examinare (grupe): 1 sesiune examinare
ü    Locaþie: Craiova
ü    Nr. participanþi: aprox. 30 participanþi/sesiune
ü    Duratã sesiune: 8 ore (1 zi)
ü    Data de desfãºurare: 26 noiembrie 2011
ü    Serviciile furnizate vor conþine:
§         Sala pentru desfãºurarea sesiunii de examinare pentru numãrul de participanþi menþionat anterior  într-o locaþie centralã sau semicentralã accesibilã cu mijloacele de transport în comun, precum ºi facilitãþi privind asigurarea unui zone/spaþiu în care se poate servi masa ºi cele 2 pauze de cafea. 
Sala va fi dotatã cu facilitãþile necesare desfãºurarii acestui tip de activitate, respectiv:
·         mobilier: scaune cu mãsuþã/mese individuale/comune, scaune, masã de conferinþe pentru comisia de examinare, 2 mese pentru pentru personal administrativ, cuier/e haine; 
·         flipchart/tabla/whiteboard;
·         permanent marker/whiteboard marker;
·         laptop;
·         videoproiector ºi ecran de proiecþie;
·         internet;
·         instalaþie de climatizare.
Spatiul va fi iluminat natural ºi artificial ºi va fi suficient de mare incât sã asigure aranjarea mobilierului în cel puþin douã modalitãþi: teatru ºi  în „U”.
Se doreºte ca sesiunea de examinare sã se desfãºoare în aceiaºi locaþie/spaþiu în care s-a desfãºurat ºi sesiunea de formare.
1
Lotul 7 – Regiunea Vest, oraºul Reºiþa
1
-          Sesiune de informare:
ü    Nr. sesiuni: 1 sesiune de informare
ü    Locaþie: Reºiþa
ü    Nr. participanþi: aprox. 50 participanþi
ü    Duratã sesiuner: max. 4 ore (1/2 zi)
ü    Data de desfãºurare: 17 noiembrie 2011
ü    Serviciile furnizate vor conþine:
§         Salã pentru desfãºurarea sesiunii de informare pentru numãrul de participanþi menþionat anterior într-o locaþie centralã sau semicentralã accesibilã cu mijloacele de transport în comun, iar locaþia sã dispunã de spaþii de parcare. Sala va dispune de facilitãþi privind asigurarea unui zone/spaþiu în care se pot servi diverse produse alimentare in pauza de cafea. 
Sala va fi dotatã cu facilitãþile necesare desfãºurarii acestui tip de activitate, respectiv:
·         mobilier: scaune/scaune cu mãsuþã, o masã de conferinþe pentru 5 persoane, scaune, o masã personal administrativ, cuier/e haine;
·         instalatie de sonorizare;
·         flipchart/tabla/whiteboard;
·         permanent marker/whiteboard marker;
·         laptop;
·         videoproiector ºi ecran de proiecþie;
·         internet;
·         instalaþie de climatizare.
Spatiul va fi iluminat natural ºi artificial.
1
2
-          Sesiune de formare a antreprenorilor:
ü    Nr. sesiuni formare (grupe): 1 sesiuni de formare
ü    Locaþie: Reºiþa
ü    Nr. participanþi: aprox.26 participanþi/sesiune formare
ü    Duratã sesiune formare: 96 ore (8 ore/zi, 12 zile, 2 zile/weekend, 6 weekend-uri consecutive)
ü    Date de desfãºurare: 15-16.10.2011; 22-23.10.2011; 29-30.10.2011; 5-6.11.2011; 12-13.11.2011; 19-20.11.2011.
ü    Serviciile furnizate vor conþine:
§         Sala pentru desfãºurarea sesiunii de formare pentru numãrul de participanþi menþionat anterior  într-o locaþie centralã sau semicentralã accesibilã cu mijloacele de transport în comun, precum ºi facilitãþi privind asigurarea unui zone/spaþiu în care se poate servi masa ºi cele 2 pauze de cafea. 
Sala va fi dotatã cu facilitãþile necesare desfãºurarii acestui tip de activitate, respectiv:
·         mobilier: scaune cu mãsuþã/mese individuale/comune, scaune, birou/masã lector, birou/masã personal administrativ, cuier/e haine;
·         flipchart/tabla/whiteboard;
·         permanent marker/whiteboard marker;
·         laptop;
·         videoproiector ºi ecran de proiecþie;
·         internet ;
·         instalaþie de climatizare.
Spatiul va fi iluminat natural ºi artificial ºi va fi suficient de mare incât sã asigure aranjarea mobilierului în cel puþin douã modalitãþi: teatru ºi  în „U”.
§         Pe toata durata desfãºurãrii sesiunii de formare nu se va modifica locaþia spaþiului în care se va desfãºura aceastã activitate.
1
3
-          Sesiune de examinare:
ü    Nr. sesiuni examinare (grupe): 1 sesiune
ü    Locaþie: Reºiþa
ü    Nr. participanþi: aprox. 30 participanþi/sesiune
ü    Duratã sesiune: 8 ore (1 zi)
ü    Data de desfãºurare: 26 noiembrie 2011
ü       Serviciile furnizate vor conþine:
§         Sala pentru desfãºurarea sesiunii de examinare pentru numãrul de participanþi menþionat anterior  într-o locaþie centralã sau semicentralã accesibilã cu mijloacele de transport în comun, precum ºi facilitãþi privind asigurarea unui zone/spaþiu în care se poate servi masa ºi cele 2 pauze de cafea. 
Sala va fi dotatã cu facilitãþile necesare desfãºurarii acestui tip de activitate, respectiv:
·         mobilier: scaune cu mãsuþã/mese individuale/comune, scaune, masã de conferinþe pentru comisia de examinare, 2 mese pentru personal administrativ, cuier/e haine; 
·         flipchart/tabla/whiteboard;
·         permanent marker/whiteboard marker;
·         laptop;
·         videoproiector ºi ecran de proiecþie;
·         internet;
·         instalaþie de climatizare.
Spatiul va fi iluminat natural ºi artificial ºi va fi suficient de mare incât sã asigure aranjarea mobilierului în cel puþin douã modalitãþi: teatru ºi  în „U”.
§         Se doreºte ca sesiunea de examinare sã se desfãºoare în aceiaºi locaþie/spaþiu în care s-a desfãºurat ºi sesiunea de formare.
1
 
Surse de finanþare: Achiziþia se realizeazã în cadrul proiectului „Dezvoltarea competenþelor antreprenoriale prin transfer transnaþional de bune practici ºi formare profesionalã a întreprinzãtorilor din România–STEPS”. Proiectul  este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã - FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin “Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”. Ap.3:”Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”, proiect strategic - “ Fii întreprinzãtor”.
Procedura pentru efectuarea achiziþiei: Procedura de cercetare a pietei-studiu al pietei
Criteriul aplicat: preþul cel mai scãzut
Adresa achizitorului: S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE-IRECSON SRL, str Francezã, nr.68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, Romania, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro.  
Documentaþia pentru ofertanþi: se poate ridica, în baza unei solicitãri scrise în intervalul orar 10.00-17.00, de la sediul S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE – IRECSON S.R.L.,  str. Francezã, nr. 68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucureºti, persoana de contact: Agachi Dumitra, sau apasati aici.
Pentru informaþii suplimentare legate de contractul de achiziþie vã invitãm sã ne contactaþi la adresa achizitorului, persoana de contact Agachi Dumitra sau  prin email la adresa: mona.agachi@irecson.ro.
Data ºi ora limitã pentru trimiterea ofertelor: 06.09.2011, ora.10.00, la sediul achizitorului.
Data ºi ora pentru deschiderea ofertelor: 06.09.2011, ora.12.00 la sediul achizitorului.
 

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table