+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  39. ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND RELUAREA PROCEDURII DE ACHIZIÞIE DE SERVICII DE CATERING
 
   

Obiectul contractului: “Servicii de catering pentru anul I de implementare a proiectului finantat prin contractul POSDRU 92/3.1/S/61332”
Scurta descriere a obiectului contractului: Servicii de catering, aferente sesiunilor de informare/formare/examinare, pentru anul I de implementare a proiectului finantat prin contractul POSDRU 92/3.1/S/61332. Achizitia se va desfasura pe loturi. Fiecare lot reprezinta cate un oras in care se desfasoara sesiunile de informare/formare/examinare.  Se vor semna contracte distincte pentru fiecare lot.
Se vor presta servicii de catering dupa cum urmeaza :
Nr.crt.
Descrierea produsului/serviciului/lucrãrii
Cant.
Lotul 7 – Oraºul Reºiþa
1
-          Sesiune de informare:
 • Nr. sesiuni: 1 sesiune de informare
 • Locaþie: Reºiþa
 • Nr. participanþi: aprox. 50 participanþi
 • Duratã sesiuner: max. 4 ore (1/2 zi)
 • Data de desfãºurare: 17 noiembrie 2011
 • Serviciile furnizate vor conþine:
  • 1 cofee break cu apã mineralã/platã, cafea, sucuri (2 sau 3 tipuri), patiserie dulce/sãratã, pentru numãrul de participanþi anterior menþionat.
1
2
-          Sesiune de formare a antreprenorilor:
 • Nr. sesiuni formare (grupe): 1 sesiuni de formare
 • Locaþie: Reºiþa
 • Nr. participanþi: aprox.26 participanþi/sesiune formare
 • Duratã sesiune formare: 96 ore (8 ore/zi, 12 zile, 2 zile/weekend, 6 weekend-uri consecutive)
 • Date de desfãºurare: 15-16.10.2011; 22-23.10.2011; 29-30.10.2011; 5-6.11.2011; 12-13.11.2011; 19-20.11.2011.
 • Serviciile furnizate vor conþine:
  • 2 cofee break/zi, cu apã mineralã/platã, cafea, patiserie dulce/sãratã, pentru numãrul de participanþi anterior menþionat;
  • 1 masã de prânz/zi, tip bufet cu preparate calde ºi reci, salate, desert, apã mineralã/platã pentru numãrul de participanþi anterior menþionat.
1
3
-          Sesiune de examinare:
 • Nr. sesiuni examinare (grupe): 1 sesiune
 • Locaþie: Reºiþa
 • Nr. participanþi: aprox. 30 participanþi/sesiune
 • Duratã sesiune: 8 ore (1 zi)
 • Data de desfãºurare: 26 noiembrie 2011
 • Serviciile furnizate vor conþine:
  • 2 cofee break cu apã mineralã/platã, cafea, patiserie dulce/sãratã, pentru numãrul de participanþi anterior menþionat;
  • Masã de prânz, tip bufet cu preparate calde ºi reci, salate, desert, apã mineralã/platã, pentru numãrul de participanþi anterior menþionat.
1
 
Surse de finanþare: Achiziþia se realizeazã în cadrul proiectului „Dezvoltarea competenþelor antreprenoriale prin transfer transnaþional de bune practici ºi formare profesionalã a întreprinzãtorilor din România–STEPS”. Proiectul  este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã - FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin “Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”. Ap.3:”Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”, proiect strategic - “ Fii întreprinzãtor”.
Procedura pentru efectuarea achiziþiei: Procedura competitiva
Criteriul aplicat: preþul cel mai scãzut
Adresa achizitorului: S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE-IRECSON SRL, str Francezã, nr.68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, Romania, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro.  
Documentaþia pentru ofertanþi: se poate ridica, în baza unei solicitãri scrise în intervalul orar 10.00-17.00, de la sediul S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE – IRECSON S.R.L.,  str. Francezã, nr. 68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucureºti, persoana de contact: Agachi Dumitra, sau apasati aici.
Pentru informaþii suplimentare legate de contractul de achiziþie vã invitãm sã ne contactaþi la adresa achizitorului, persoana de contact Agachi Dumitra sau  prin email la adresa: mona.agachi@irecson.ro.
Data ºi ora limitã pentru trimiterea ofertelor: 19.09.2011, ora.10.00, la sediul achizitorului.
Data ºi ora pentru deschiderea ofertelor: 19.09.2011, ora.11.00 la sediul achizitorului.


 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table