+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  38.ANUNÞUL DE ANULARE A PROCEDURII DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI PRIVIND ACHIZIÞIA DE SERVICII DE CATERING
 
   

 
 
ANUNÞUL DE ANULARE A PROCEDURII

 

DE ATRIBUIRE  A CONTRACTULUI PRIVIND ACHIZIÞIA DE  SERVICII DE CATERING, LOTUL 1- ORASUL CALARASI SI LOTUL 7- ORASUL RESITA

CPV 55520000-1- “Servicii de catering

 

 

 

 1. Referinta: Proiectul „Dezvoltarea competenþelor antreprenoriale prin transfer transnaþional de bune practici ºi formare profesionalã a întreprinzãtorilor din România–STEPS”. Proiectul  este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã - FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin “Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”. Ap.3:”Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.1 Promovarea culturii antreprenoriale”, proiect strategic - “ Fii întreprinzãtor”.

2. Programul: „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”

3. Numãrul ºi data publicãrii anunþului publicitar privind achizitia: 33/25.08.2011

4. Autoritatea contractanta: S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE-IRECSON SRL, str Francezã, nr.68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, localitate Bucuresti, Romania, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro.  

5.Motivul  anularii procedurii : nu a fost depusa nici o oferta.

6.Alte informatii: Procedura competitiva va fi realuata  la o data ce  va fi anuntata ulterior, in conformitate cu legislatia in vigoare.

 

 

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table