+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  36. ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZIÞIA DE MATERIALE PUBLICITARE
 
   

 
 

ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZIÞIA DE

MATERIALE PUBLICITARE

 

Obiectul contractului: “Servicii de realizare materiale publicitare pentru anul I de implementare a proiectului finantat prin contractul POSDRU 92/3.1/S/61332”

Scurta descriere a obiectului contractului :

Realizarea de materiale publicitare pentru anul I de implementare a proiectului finantat prin contractul POSDRU 92/3.1/S/61332, constand in bannere, roll-up-uri si placa permanenta conform specificatiilor tehnice din prezenta documentatie. Materialele publicitare vor fi realizate pe baza Manualului de identitate vizualã a proiectului 61332, a Manulului de identitate vizualã a Programului POSDRU ºi a textului pus la dispoziþie de Beneficiar.

Specificatii/Cerinþe tehnice

Materialele publicitare vor fi realizate pe baza Manualului de identitate vizualã a proiectului 61332, a Manulului de identitate vizualã a Programului POSDRU ºi a textului puse la dispoziþie de Beneficiar.

 

Realizarea de materiale publicitare, dupã cum urmeazã:

 

Nr.crt.

Descrierea produsului/serviciului/lucrãrii

Cant.

1

Placã permanentã, cu urmãtoarele caracteristici:

-       Descriere: placã gravatã alb-negru

-       Dimensiune: 300 x 200 mm

-       Material: plexiglass, fixare cu distanþiere ºi ºuruburi cromate

-       Termen garanþie: minim 5 ani de la data montãrii

1

2

Roll-up, cu urmãtoarele caracteristici:

-       Dimensiune: 85 x 200 cm

-       Material: caseta aluminiu ºi print policromie polipropilenã (calitate fotograficã)

-       Demontabil: da

-       Geantã textilã protecþie: da

16

3

Banner, cu urmãtoarele caracteristici:

-       Descriere: incripþionat pe o faþã, cu tiv, capse din 20 în 20 de cm, ºi cordelinã de ancorare

-       Dimensiune: 400 x 125 cm

-       Material: poliplan, 550 g/mp

-       Demontabil: da

8

 

Surse de finanþare Achiziþia se realizeazã în cadrul proiectului „Dezvoltarea competenþelor antreprenoriale prin transfer transnaþional de bune practici ºi formare profesionalã a întreprinzãtorilor din România–STEPS”. Proiectul  este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã - FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin “Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”. Ap.3:”Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”, proiect strategic - “ Fii întreprinzãtor”.

Procedura pentru efectuarea achiziþiei: Procedura de cercetare a pietei-studiu al pietei

Criteriul aplicat: preþul cel mai scãzut

Adresa achizitorului: S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE-IRECSON SRL, str Francezã, nr.68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, Romania, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro.  

Documentaþia pentru ofertanþi: se poate ridica, în baza unei solicitãri scrise în intervalul orar 10.00-17.00, de la sediul S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE – IRECSON S.R.L.,  str. Francezã, nr. 68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucureºti, persoana de contact: Agachi Dumitra, sau apasati aici.

 

Pentru informaþii suplimentare legate de contractul de achiziþie vã invitãm sã ne contactaþi la adresa achizitorului, persoana de contact Agachi Dumitra sau  prin email la adresa: mona.agachi@irecson.ro.

Data ºi ora limitã pentru trimiterea ofertelor: 08.09.2011, ora.13.00, la sediul achizitorului.

Data ºi ora pentru deschiderea ofertelor: 08.09.2011, ora.14.00 la sediul achizitorului.

 

 

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table