+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  37. ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZIÞIA DE MATERIALE PUBLICITARE
 
   

 

  ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZIÞIA DE

MATERIALE PUBLICITARE

 

Obiectul contractului: “Servicii de realizare materiale publicitare pentru anul I de implementare a proiectului finantat prin contractul POSDRU/81/3.2./S/48531”

Scurta descriere a obiectului contractului :

Materialele publicitare vor fi realizate pe baza Manualului de identitate vizualã a proiectului 48531, a Manulului de identitate vizualã a Programului POSDRU ºi a textului puse la dispoziþie de Beneficiar.

 

Specificatii/Cerinþe tehnice

 

Realizarea de materiale publicitare, dupã cum urmeazã:

Nr. crt.

Descrierea produsului/serviciului/lucrãrii

Cantitate

1.

Pix cu mecanism, cu urmãtoarele caracteristici:

-       Personalizate cu semnãtura POSDRU ºi logo-ul proiectului (pe roºu)

-       Douã culori – alb ºi roºu

-       Forma rotundã

-       Minã pix 0,7 mm – culoare albastrã

 

 

400 buc.

2.

Mape prezentare, cu urmãtoarele caracteristici:

-       Format A4

-       Persoanalizate cu semnãtura POSDRU, logo-ul proiectului ºi un element de design distinctiv

-       Imprimare policromie faþã-verso

-       Carton dublu creþat 250 g/mp

-       Cotor 7 mm dublu biguit

-       Buzunar biguit la interior cu decupaj pentru format carte de vizitã

-       Capacitate: 50 -60 coli

 

 

400 buc.

3.

Banner exterior, cu urmãtoarele caracteristici:

-       Descriere: incripþionat pe o faþã, cu tiv, capse din 20 în 20 de cm, ºi cordelinã de ancorare

-       Dimensiune: 4 x 1,2 m

-       Material: poliplan, 550 g/mp

-       Demontabil: da

 

 

2 buc.

4

Banner interior, cu urmãtoarele caracteristici:

-       Descriere: incripþionat pe o faþã, cu tiv, capse din 20 în 20 de cm, ºi sistem de prindere

-       Dimensiune: 2 x 1,2 m

-       Material: polipropilenã

-       Demontabil: da

 

 

2 buc.

5.

Roll-up, cu urmãtoarele caracteristici:

-       Dimensiune: 0,85 x 2 m

-       Material: caseta aluminiu ºi print policromie polipropilenã (calitate fotograficã)

-       Display retractabil cu o singurã faþã

-       Geantã textilã protecþie: da

 

 

4 buc.

6.

Placã permanentã, cu urmãtoarele caracteristici:

-       Descriere: placã gravatã alb-negru

-       Dimensiune: 300 x 200 mm

-       Material: plexiglass, fixare cu distanþiere ºi ºuruburi cromate

-       Termen garanþie: minim 5 ani de la data montãrii

 

 

1 buc.

 

 

Surse de finanþare : Achiziþia se realizeazã în cadrul proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul, managementului în vederea eficientizãrii procesului  de transfer tehnologic”. Proiectul  este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã – FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare ºi sprijin pentru întreprinderi ºi angajaþi pentru promovarea adaptabilitãþii”.

Procedura pentru efectuarea achiziþiei: Procedura de cercetare a pietei-studiu al pietei

Criteriul aplicat: preþul cel mai scãzut

Adresa achizitorului: S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE-IRECSON SRL, str Francezã, nr.68, cod poºtal 030106, sjavascripwww.irecson.ro/achizitii/data/users/admin/File/0209/5DOCUMENTATIEPENTRUOFERTANTMATERIALEPUBLICITARERENITector 3, localitate Bucuresti, Romania, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro.  

Documentaþia pentru ofertanþi: se poate ridica, în baza unei solicitãri scrise în intervalul orar 10.00-17.00, de la sediul S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE – IRECSON S.R.L.,  str. Francezã, nr. 68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucureºti, persoana de contact: Agachi Dumitra, sau apasati aici.

 

Pentru informaþii suplimentare legate de contractul de achiziþie vã invitãm sã ne contactaþi la adresa achizitorului, persoana de contact Agachi Dumitra sau  prin email la adresa: mona.agachi@irecson.ro.

Data ºi ora limitã pentru trimiterea ofertelor: 08.09.2011, ora.14.00, la sediul achizitorului.

Data ºi ora pentru deschiderea ofertelor: 08.09.2011, ora.15.00 la sediul achizitorului.

 


 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table