+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  40.ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZIÞIA DE SERVICII DE ORGANIZARE DE SEMINARII-CPV 79951000-5
 
   

 


ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZIÞIA DE

 SERVICII DE ORGANIZARE DE SEMINARII-CPV 79951000-5

 

Obiectul contractului: ““Servicii de organizare seminar de lansare a proiectului finantat prin contractul POSDRU/81/3.2/S/48531”

Scurta descriere a obiectului contractului: Servicii de organizare de seminarii constand in asigurare spatiu desfasurare seminar, dotari si suport tehnic pentru desfasurarea in conditii optime a seminarului de lansare al proiectului, pentru un numar de 100 de participanti. Ofertele vor respecta cel putin cerintele din specificatiile tehnice de mai jos.

Specificatii tehnice :

Nr. crt.

Descrierea produsului/serviciului/lucrãrii

Cant.

1

 Servicii de organizare de seminarii constand in asigurarea  logisticii necesare  pentru seminarul de lansare a proiectului „ Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul, managementului în vederea eficientizãrii procesului  de transfer tehnologic”.

Logistica necesara consta in suport material si tehnic reprezentat de:

  • Salã conferinþe
  • Servicii si instalatie de sonorizare+amplificare+4 microfoane la prezidiu
  • Mobilier :

-       scaune tip pentru sali conferinta (modalitatea de aranjament a mobilierului tip teatru)

-       masa prezidiu

-       6 mese pentru catering

-       cuier/e  pentru haine

  • Spatii de parcare gratuita
  • Instalatie de climatizare
  • Acces facil cu mijloacele de transpost in comun la locatia unde se ofera spatiul
  • Acces facil grupuri sanitare

 

Nr. estimat de participanþi: 100

 

Datã desfãºurare seminar: 7 octombrie  2011

 

Duratã estimatã desfãºurare seminar: 4 ore;  interval orar 9.00-13.00

1

 

Surse de finanþare: Achiziþia se realizeazã în cadrul proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul, managementului în vederea eficientizãrii procesului  de transfer tehnologic”. Proiectul  este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã – FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare ºi sprijin pentru întreprinderi ºi angajaþi pentru promovarea adaptabilitãþii”.

Procedura pentru efectuarea achiziþiei: Procedura de cercetare a pietei-studiu al pietei

Criteriul aplicat: preþul cel mai scãzut

Adresa achizitorului: S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE-IRECSON SRL, str Francezã, nr.68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, Romania, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro.  

Documentaþia pentru ofertanþi: se poate ridica, în baza unei solicitãri scrise în intervalul orar 10.00-17.00, de la sediul S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE – IRECSON S.R.L.,  str. Francezã, nr. 68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucureºti, persoana de contact: Agachi Dumitra, sau apasati aici.

Pentru informaþii suplimentare legate de contractul de achiziþie vã invitãm sã ne contactaþi la adresa achizitorului, persoana de contact Agachi Dumitra sau  prin email la adresa: mona.agachi@irecson.ro.

Data ºi ora limitã pentru trimiterea ofertelor: 22.09.2011, ora.11.00, la sediul achizitorului sau prin modalitatile descrise in documentatia pentru ofertanti.

Data ºi ora pentru deschiderea ofertelor: 22.09.2011, ora.12.00 la sediul achizitorului.

 

 


 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table