+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  41.ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZIÞIA DE SERVICII DE CANTINA SI SERVICII DE CATERING CPV 55500000-5
 
   

 


ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZIÞIA DE

 CPV 55500000-5- Servicii de cantina si servicii de catering

 

Obiectul contractului: “Servicii de catering cu ocazia seminarului de lansare a proiectului finantat prin contractul POSDRU/81/3.2/S/48531”

Scurta descriere a obiectului contractului: Servicii de catering cu ocazia seminarului de lansare a proiectului finantat prin contractul POSDRU/81/3.2/S/48531 constand in asigurare logistica, 1 pauza de cafea si hrana tip bufet suedez pentru un numar de 100 de participanti.. Ofertele vor respecta cel putin cerintele din specificatiile tehnice de mai jos.

Specificatii tehnice :

Nr. crt.

Descrierea produsului/serviciului/lucrãrii

Cant.

1

Servicii de catering cu ocazia seminarului de lansare a proiectului „ Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul, managementului în vederea eficientizãrii procesului  de transfer tehnologic”.

·         Nr. estimat de participanþi: 100

·         Datã desfãºurare seminar: 7 octombrie  2011

·         Duratã estimatã desfãºurare seminar: 4 ore;  interval orar 9.00-13.00

Serviciile vor consta in: 

1.  Asigurarea logisticii necesare (vesela, fete de masa, servetele, etc) precum si personal de servire.

2. Un cofee-break.  Meniul in cadrul cofee-break va contine cafea, apa minerala/plata, sucuri.

 3. Hrana tip bufet suedez pentru numãrul de participanþi anterior menþionat. In ceea ce priveste bufetul tip suedez meniul va contine :

-       minim 4 sortimente de aperitive reci pe baza de peste si legume, branzeturi;

-       minim 2 sortimente de de salate 100% vegetariene

-       minim 2 sortimente de salate combinate (legume+ peste/pui/paste fainoase);

-       minim 4 sortimente de aperitive calde, care sa contina obligatoriu legume/peste/pui/vita;

-       minim 3 sortimente de garnituri (legume/ orez) ;

-       minim 3 sortimente de desert, inclusiv fructe ;

-       cafea;

-       minim 2 sortimente de bauturi racoritoare carbogazoase;

-       minim 2 sortimente de bauturi racoritoare necarbogazoase (tip sucuri naturale fara adaos de zahar);

-       apa minerala carbogazoasa si plata

 

1

 

Surse de finanþare: Achiziþia se realizeazã în cadrul proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul, managementului în vederea eficientizãrii procesului  de transfer tehnologic”. Proiectul  este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã – FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare ºi sprijin pentru întreprinderi ºi angajaþi pentru promovarea adaptabilitãþii”.

Procedura pentru efectuarea achiziþiei: Procedura de cercetare a pietei-studiu al pietei

Criteriul aplicat: preþul cel mai scãzut

Adresa achizitorului: S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE-IRECSON SRL, str Francezã, nr.68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, Romania, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro.  

Documentaþia pentru ofertanþi: se poate ridica, în baza unei solicitãri scrise în intervalul orar 10.00-17.00, de la sediul S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE – IRECSON S.R.L.,  str. Francezã, nr. 68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucureºti, persoana de contact: Agachi Dumitra, sau apasati aici.

Pentru informaþii suplimentare legate de contractul de achiziþie vã invitãm sã ne contactaþi la adresa achizitorului, persoana de contact Agachi Dumitra sau  prin email la adresa: mona.agachi@irecson.ro.

Data ºi ora limitã pentru trimiterea ofertelor: 22.09.2011, ora.12.00, la sediul achizitorului sau prin modalitatile descrise in documentatia pentru ofertanti.

Data ºi ora pentru deschiderea ofertelor: 22.09.2011, ora.13.00 la sediul achizitorului.

 

 


 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table