+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatorică
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  49.ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII "Materiale consumabile pentru birou necesare pentru anul I de implementare a proiectului finantat prin contractul POSDRU 81/3.2/S/48531"
 
   

 
 

ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII

 

“Materiale consumabile pentru birou necesare pentru anul I de implementare a proiectului finantat prin contractul POSDRU 81/3.2/S/48531”

 
 
 
 

1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante: INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE SI SONDAJE – IRECSON SRL, cod Fiscal 3328291 RO,      str. Franceza nr. 68, sect.3, Bucuresti 

 

2. Surse de finanțare: Achiziția se realizează în cadrul proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entităților Rețelei Naționale pentru Inovare și Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul, managementului în vederea eficientizării procesului  de transfer tehnologic”. Proiectul  este finanțat din următoarele surse: Contribuție publică națională – 6%, Contribuție comunitară – FSE – 94%. Cofinanțarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”.

 

3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii : PROCEDURA DE CERCETARE A PIETEI - STUDIU AL PIETEI

 

4. Data semnarii contractului: 28.09.2011

 

5. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare : PRETUL CEL MAI SCAZUT

 

6. Numarul de oferte primite : 2

 

7. Denumirea (numele) si adresa ofertantului castigator: S.C POINT OFFICE DISTRIBUTION SRL cu sediul in Bucuresti, B-dul Ion Mihalache, nr.313, sector 1

 
8. Obiectul contractului:  

Lotul 1 -  Articole marunte de birou CPV- 30197000-6

Lotul 2 -  Accesorii de birou CPV- 30192000-1

 
9. Pretul contractului : 1301,88 lei,  exclusiv TVA
 
 

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table