+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  50. ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII “Servicii de organizare seminar de lansare a proiectului finantat prin contractul POSDRU/81/3.2/S/48531”
 
   

 

ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII

“Servicii de organizare seminar de lansare a proiectului finantat prin contractul POSDRU/81/3.2/S/48531”

 
 
 

1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante: INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE SI SONDAJE – IRECSON SRL, cod Fiscal 3328291 RO,                    str. Franceza nr. 68, sect.3, Bucuresti 

 

2. Surse de finanþare: Achiziþia se realizeazã în cadrul proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul, managementului în vederea eficientizãrii procesului  de transfer tehnologic”. Proiectul  este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã – FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare ºi sprijin pentru întreprinderi ºi angajaþi pentru promovarea adaptabilitãþii”.

 

3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii : PROCEDURA DE CERCETARE A PIETEI - STUDIU AL PIETEI

 

4. Data semnarii contractului: 28.09.2011

 

5. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare : PRETUL CEL MAI SCAZUT

 

6. Numarul de oferte primite: 2

 

7. Denumirea (numele) si adresa ofertantului castigator: S.C ROMEXPO SA cu sediul in Bucuresti, B-dul Marasti nr.65-67, Sect 1

 

8. Obiectul contractului:  CPV 79951000-5 - Servicii de organizare de seminarii

 
9. Pretul contractului : 1260,12 lei,  exclusiv TVA

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table