+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  51. ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII “Servicii de catering cu ocazia seminarului de lansare a proiectului finantat prin contractul POSDRU/81/3.2/S/48531”
 
   

 
 

ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII

 

“Servicii de catering cu ocazia seminarului de lansare a proiectului finantat prin contractul POSDRU/81/3.2/S/48531”

 
 
 

1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante: INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE SI SONDAJE – IRECSON SRL, cod Fiscal 3328291 RO,       str. Franceza nr. 68, sect.3, Bucuresti 

 

2. Surse de finanþare: Achiziþia se realizeazã în cadrul proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul, managementului în vederea eficientizãrii procesului  de transfer tehnologic”. Proiectul  este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã – FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare ºi sprijin pentru întreprinderi ºi angajaþi pentru promovarea adaptabilitãþii”.

 

3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii : PROCEDURA DE CERCETARE A PIETEI - STUDIU AL PIETEI

 

4. Data semnarii contractului: 27.09.2011

 

5. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare : PRETUL CEL MAI SCAZUT

 

6. Numarul de oferte primite : 1

 

7. Denumirea (numele) si adresa ofertantului castigator: S.C GALA CATERING srl cu sediul in Bucuresti, Str. Aleea Lunguletu nr.6, Bl. 14D, Sc.4, ap.172, sector 2

 
8. Obiectul contractului:  CPV 55500000-5- Servicii de cantina si servicii de catering
 
9. Pretul contractului : 4.000 lei   exclusiv TVA
 
 

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table