+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatorică
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  52. ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII “Pachete software cu licenta in cadrul proiectului finantat prin contractul POSDRU/81/3.2./S/48531”
 
   

 
 

ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII

 

“Pachete software cu licenta in cadrul proiectului finantat prin contractul POSDRU/81/3.2./S/48531

 
 
 

1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante: INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE SI SONDAJE – IRECSON SRL, cod Fiscal 3328291 RO,                    str. Franceza nr. 68, sect.3, Bucuresti 

 

2. Surse de finanțare: Achiziția se realizează în cadrul proiectului „Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entităților Rețelei Naționale pentru Inovare și Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul, managementului în vederea eficientizării procesului  de transfer tehnologic”. Proiectul  este finanțat din următoarele surse: Contribuție publică națională – 6%, Contribuție comunitară – FSE – 94%. Cofinanțarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”.

 

3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii : PROCEDURA DE CERCETARE A PIETEI - STUDIU AL PIETEI

 

4. Data semnarii contractului: 17.10.2011

 

5. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare : PRETUL CEL MAI SCAZUT

 

6. Numarul de oferte primite : 1

 

7. Denumirea (numele) si adresa ofertantului castigator: SC EVOLUTION PREST SYSTEM SRL, cu sediul in Bucuresti, B-dul 1 decembrie 1918 nr.20, Bl.2, sc,1, et.7, ap.31, sector 3

8. Obiectul contractului:
Lot 1-

Pachete software pentru server de comunicații

48219700-3
Lot 2-

Pachete software de comunicații și multimedia

48500000-3
Lot 3-
Pachete software de prelucrare a imaginilor
48328000-3
Lot 4-

Pachete software pentru creare de documente, pentru desen, imagistică, planificare și productivitate

48300000-1
Lot 5-

Pachete software pentru gestionarea proiectelor

48331000-7
 
9. Pretul contractului : 57.039,02 lei ,  exclusiv TVA
 

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table