+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  54.ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII “materiale consumabile pentru birou necesare pentru anul I de implementare a proiectului finantat prin contractul POSDRU 92/3.1/S/61332”
 
   

 
 

ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII

“materiale consumabile pentru birou necesare pentru anul I de implementare a proiectului finantat prin contractul POSDRU 92/3.1/S/61332”

 
 

1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante: INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE SI SONDAJE – IRECSON SRL, cod Fiscal 3328291 RO, str. Franceza nr. 68, sect.3, Bucuresti 

2. Surse de finanþare: „Dezvoltarea competenþelor antreprenoriale prin transfer transnaþional de bune practici ºi formare profesionalã a întreprinzãtorilor din România–STEPS”. Proiectul  este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã – FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.

3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii : PROCEDURA DE CERCETARE A PIETEI - STUDIU AL PIETEI

4. Data semnarii contractului: 27.09.2011

5. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare : PRETUL CEL MAI SCAZUT

6. Numarul de oferte primite : 1

7. Denumirea (numele) si adresa ofertantului castigator: S.C OFFICE MAX SRL,  cu sediul in Bucuresti, Str. Av. Petre Cretu nr.39, sector 1

8. Obiectul contractului: Articole marunte de birou CPV- 30197000-6;  Accesorii de birou CPV- 30192000-1

9. Pretul contractului : 5585, 9 lei,  exclusiv TVA

 

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table