+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  58.ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII “Servicii de inchiriere de spatii cu destinatia de sãli de cursuri si sesiuni de informare pentru anul I de implementare a proiectului finantat prin contractul POSDRU 92/3.1/S/61332”
 
   

 
 
ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII

“Servicii de inchiriere de spatii cu destinatia de sãli  de cursuri  si sesiuni de informare pentru anul I de implementare a proiectului finantat prin contractul POSDRU 92/3.1/S/61332”

 

1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante: INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE SI SONDAJE – IRECSON SRL, cod Fiscal 3328291 RO, str. Franceza nr. 68, sect.3, Bucuresti

2. Surse de finanþare: Achiziþia se realizeazã în cadrul proiectului „Dezvoltarea competenþelor antreprenoriale prin transfer transnaþional de bune practici ºi formare profesionalã a întreprinzãtorilor din România–STEPS”. Proiectul  este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã – FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.

3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii : PROCEDURA DE CERCETARE A PIETEI- STUDIU AL PIETEI

4. Data semnarii contractului: 15-16.09.2011

5. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare : PRETUL CEL MAI SCAZUT

6. Numarul de oferte primite :

Lotul 1  -1
Lotul 2  -1
Lotul 3  -1        
Lotul 4  -2
Lotul 5  -1
Lotul 6  -4
Lotul 7  -1

7. Denumirea (numele) ofertantului castigator:

Lotul 1  - CAMERA DE COMERT INDUSTRIE SI AGRICULTURA Calarasi

Lotul 2  - SC CONTINENTAL HOTELS – Sucursala Tirgu Mures

Lotul 3  - SC PERFECT TOUR SRL Bucuresti     

Lotul 4  - SC ORIZONT SRL Iasi

Lotul 5  - SC PERFECT TOUR SRL Bucuresti

Lotul 6  - SC PERFECT TOUR SRL Bucuresti

Lotul 7  -SC SHOP GSM SRL, BEST WESTERN HOTEL ROGGE Resita

8. Obiectul contractului: „Servicii de inchiriere sau de vanzare imobile”-CPV 70310000-7

9. Pretul contractului : 

Lotul 1  - 4550,00 exclusiv TVA
Lotul 2  - 8801,94 exclusiv TVA
Lotul 3  - 3220,00 exclusiv TVA
Lotul 4  - 5645,22 exclusiv TVA
Lotul 5  - 7000,00 exclusiv TVA
Lotul 6  - 2800,00 exclusiv TVA
Lotul 7  -8.467,74 exclusiv TVA
 

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table