+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  59. Servicii de organizare evenimente pentru anul II de implementare a proiectului finantat prin contractul POSDRU/92/3.1/S/61332”
 
   

 
 
ANUNT PUBLICITAR PRIVIND ACHIZITIA DE
 SERVICII PENTRU EVENIMENTE
 

Obiectul contractului: Servicii de organizare evenimente pentru anul II de implementare a proiectului finantat prin contractul POSDRU/92/3.1/S/61332”

 
Scurta descriere a obiectului contractului:

Servicii de organizare evenimente: sesiuni de formare antreprenori, examinare si consultanta pentru antreprenori, desfasurate pe durata primului anului II  de proiect.

Serviciile constau in organizarea si asigurarea logisticii necesare desfasurarii evenimentelor anterior mentionate, locatie eveniment (sala, suport IT, suport prezentare, Internet),  masa de pranz, pauze cafea.

Evenimentele se vor desfasura in cele 8 regiuni de dezvoltare  ale Romaniei.

 

Achizitia  se va realiza pe loturi: Lotul 1-Regiunea Nord-Est; Lotul 2-Regiunea Sud-Est; Lotul 3-Regiunea Sud-Muntenia; Lotul 4-Regiunea Sud-Vest; Lotul 5-Regiunea Vest; Lotul 6-Regiunea Nord-Vest;  Lotul 7- Regiunea Centru; Lotul 8- Regiunea Bucuresti-Ilfov.

Un ofertant poate depune oferta pentru unul sau mai multe loturi .

Surse de finantare: Achizitia se realizeaza in cadrul proiectului „Dezvoltarea competentelor antreprenoriale prin transfer transnational de bune practici si formare profesionala a intreprinzatorilor din Romania–STEPS”. Proiectul  este finantat din urmatoarele surse: Contributie publica nationala – 6%, Contributie comunitara - FSE – 94%. Cofinantarea din Fondul Social European se face prin “Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”. Ap.3:”Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”, proiect strategic - “ Fii intreprinzator”.

Procedura pentru efectuarea achizitiei: Procedura competitiva
Criteriul aplicat: pretul cel mai scazut

Adresa achizitorului: S.C. INSTITUTUL ROMAN  DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE SI SONDAJE-IRECSON SRL, str Franceza, nr.68, cod postal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, Romania, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro.  

Documentatia pentru ofertanti: se poate ridica, in baza unei solicitari scrise in intervalul orar 10.00-17.00, de la sediul S.C. INSTITUTUL ROMAN  DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE SI SONDAJE – IRECSON S.R.L.,  str. Franceza, nr. 68, cod postal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, persoana de contact: Agachi Dumitra, sau apasati aici.

Pentru informatii suplimentare legate de contractul de achizitie va invitam sa ne contactati la adresa achizitorului, persoana de contact Agachi Dumitra sau  prin email la adresa: mona.agachi@irecson.ro.

Data si ora limita pentru trimiterea ofertelor: 19.12.2011, ora.10.00, la sediul achizitorului.

Data si ora pentru deschiderea ofertelor: 19.12.2011, ora.11.00 la sediul achizitorului.

CLARIFICARI

Solicitare de Clarificari nr. 1

Referitor la anuntul de participare la licitatie deschisa pentru atribuirea contractului de „Servicii de organizare evenimente pentru anul II de implementare a proiectului finantat prin contractul POSDRU/92/3.1/S/61332”, cod CPV 79952000-2 – Servicii pentru evenimente”, va adresam urmatoarele solicitari de clarificare:

1.   cu privire la termenul de plata al serviciilor prestate:
 1. Avand in vedere precizarile punctului 4.8 “clauze contractuale obligatorii, inclusiv conditii de actualizare/modificare a pretului contractului de achizitie” din  Documentatia pentru ofertanti, in care se specifica faptul ca:

Achizitorul va efectua plata, in transe, ulterior desfasurarii evenimentelor programate, pe baza de proces verbal de receptie a serviciilor si factura, in termen de 15 de zile.

 1. Avand in vedere precizarile art.12 „pretul si conditiile de plata” din contractul de prestari servicii ce urmeaza a fi incheiat cu ofertantul castigator, in care se specifica:

„In schimbul serviciilor prestate de Prestator conform prezentului contract, Beneficiarul se obliga sa plateasca Prestatorului contravaloarea serviciilor contractate si prestate pentru fiecare tip de eveniment, pe baza de proces verbal de receptie a serviciilor si factura .(...)

Pentru o mai buna intelegere a termenului eveniment se fac urmatoarele precizari: pentru fiecare lot sunt 4 tipuri de evenimente :

- Sesiune de consultanta (I)
- Sesiune de formare
- Sesiune de examinare
- Sesiune de consultanta (II)

Receptia se va face dupa finalizarea fiecaruia dintre tipurile de evenimente enumerate mai sus, urmand ca prestatorul sa emita factura si beneficiarul sa efectueze plata in termen de max.15 zile de la emiterea facturii

va rugam sa ne precizati care din urmatoarele modalitati de plata se vor aplica in cazul SESIUNII 2 – FORMARE ANTREPRENORI – care reprezinta circa 90% din valoarea totala a contractului si care se desfasoara pe parcursul a 10-11 luni calendaristice:

 1. plata in termen de maxim 15 zile de la finalizarea intregului eveniment (cf.art.12 din contract) – ceea ce duce la un termen de plata de 330+15 zile calculat de la data finalizarii primelor prestatii?
 2. plata in termen de maxim 15 zile de la finalizarea fiecarei actiuni din cadrul evenimentului – ceea ce inseamna un termen de plata de 15 zile calculat de la data finalizarii fiecarei prestatii
 3. orice alta varianta aleasa de achizitor, caz in care solicitam lamuriri.
 
2.   Cu privire la termenul de anulare a unui eveniment:

 1. Avand in vedere precizarile art.11.2 „obligatiile beneficiarului” din contractul de prestari servicii ce urmeaza a fi incheiat cu ofertantul castigator, in care se specifica faptul ca:

“beneficiarul se obliga sa anunte anularea unui eveniment cu cel putin 7 zile inainte de data acestuia, caz in care este exonerat de orice obligatie de plata aferent rezervarii respective”

 1. Avand in vedere precizarile art.12 „pretul si conditiile de plata” din contractul de prestari servicii ce urmeaza a fi incheiat cu ofertantul castigator, citat anterior,

va rugam sa ne precizati daca termenul de anulare, in cazul SESIUNII 2 – FORMARE ANTREPRENORI, care se deruleaza de-a lungul a 10-11 luni calendaristice, se refera la:

 1. 7 zile inainte de data inceperii intregului eveniment (cf.art.12 din contract) ?
sau
 1. 7 zile inainte de data inceperii fiecarei actiuni din cadrul evenimentului – ceea ce implica corelarea termenelor de anulare cu cele de plata (vezi pct.1) ?

Va solicitam totodata sa publicati raspunsul la aceste solicitari de clarificare, avand in vedere ca un termen de plata de 315-345 zile influenteaza semnificativ pretul ofertat.


Raspuns solicitare de clarificari nr. 1

Referitor la solicitarile dumneavoastra de clarifIcari va raspundem urmatoarele:

1.    Referitori la termenele de plata facem urmatoarea precizare:

·          Aceleasi tipuri de evenimente se repeta in fiecare din cele 3 orase din regiunea respectiva.

·          Receptia serviciilor se face dupa finalizarea fiecarui tip de eveniment derulat in fiecare oras si nu la finalizarea  evenimentelor de acelasi tip in fiecare regiune.  

Cu privire la termenul de anulare a unui eveniment prevederile contractuale se refera la termenul de 7 zile inainte de desfasurarea evenimentului respectiv care poate fi unul din cele patru tipuri, perspectiva anularii unui eveniment de tipul 2 intr-un oras/regiune fiind extrem de redusa, aproape nula.

Solicitare de Clarificari nr. 2
 1. Pentru cate zile se va inchiria sala pentru desfasurarea sesiunilor de formare a antreprenorilor, una sau doua zile ?
Raspuns solicitare de clarificari nr. 2

1.Facem precizarea  ca sesiunea de formare a antreprenorilor in fiecare regiune se va desfasura la datele si in intervaelele orare specificate in documentatia pentru ofertanti.

Solicitare de Clarificari nr. 3
 1. In cazul depunerii  de oferta pentru mai multe loturi, este necesara prezentarea documentelor de calificare pentru fiecare lot in parte ?
 2. Nu este necesara cazarea participantilor si/sau a formatorilor ?
 3. In cazurile unde sunt numai 10 participanti, hotelurile nu ofera meniu tip bufet suedez ci numai meniu fix. Acceptati aceasta varianta ? 
Raspuns solicitare de clarificari nr. 3

1.    In cazul depunerii de oferte pentru mai multe loturi  este suficienta prezentarea documentelor de calificare intr-un singur exemplar.

2.    Nu s-au solicitat servicii de cazare nici pentru participanti si nici pentru formatori.

3.    Ofertarea unor alte tipuri de servicii  decat cele solicitate reprezinta abatere de la cerintele din documentatia pentru ofertanti, oferta fiind neconforma, atragand dupa sine excluderea din procedura.

 

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table