+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  74.ANUNT DE ANULARE A PROCEDURII PRIVIND ACHIZITIA DE CONSUMABILE ECHIPAMENTE BIROTICA SI PERIFERICE IT
 
   

 

ANUNT DE ANULARE A PROCEDURII
PRIVIND ACHIZITIA DE CONSUMABILE ECHIPAMENTE BIROTICA SI PERIFERICE IT

 


1. Referinta: “Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul, managementului în vederea eficientizãrii procesului  de transfer tehnologic”, este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 15%, Contribuþie comunitarã – FSE – 85%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare ºi sprijin pentru întreprinderi ºi angajaþi pentru promovarea adaptabilitãþii”.

2. Programul: „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

3. Numãrul ºi data publicãrii anunþului publicitar privind achizitia: 71/10.02.2011.

4. Autoritatea contractanta: S.C. INSTITUTUL ROMÂN DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE-IRECSON SRL, str Francezã, nr.68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, localitate Bucuresti, Romania, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro.


5. Motivul anularii procedurii : Comisia de evaluare a hotãrât anularea procedurii, în conformitate cu Ordonanþa de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuire contractelor de achiziþie publica, a contractelor de concesiune de lucrãri publice si a contractelor de concesiune de servicii cu completãrile ºi modificãrile ulterioare, art. 209, alin 2).

 
6. Alte mentiuni:

a) Anularea procedurii a fost realizata anterior derularii  procedurii

b) Procedura va fi reluata la o data ce va fi facuta publica in conditiile legii.                                


 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table