+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  80. ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZITIA „APARAT FOTO DIGITAL”
 
   

 

 
ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZITIA „APARAT FOTO DIGITAL”



In atentia operatorilor economici interesati:
 
INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE IRECSON-SRL Bucuresti, institutie cu traditie in formarea profesionala, deruleaza proiectul “Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul, managementului în vederea eficientizãrii procesului  de transfer tehnologic”, este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 15%, Contribuþie comunitarã – FSE – 85%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare ºi sprijin pentru întreprinderi ºi angajaþi pentru promovarea adaptabilitãþii”.
 
Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor in cadrul proiectului este necesara achizitia  unui aparat foto digital.
 
In aceste conditii, va invitam sa ne transmiteti oferta dumneavoastra in vederea achizitiei unui aparat foto digital, avand in vedere cerintele tehnice specificate mai jos.

Scurta descriere a obiectului contractului de achizitie (Specificatii/Cerinte tehnice):
 
Specificatii/Cerinte tehnice
Nr. crt.
Descrierea produsului/serviciului/lucrarii
Cant.
1
 
- Senzor de imagine: CMOS,  min. 14 megapixeli
- Sensibilitate la luminã ISO:  ridicatã , ISO  100-3200
- Viteze obturator: 30-1/4000 sec
- Filmare:  full HD
- Monitorul LCD:  de înaltã rezoluþie, (minimum 2,7 inci)
- Sistem de focalizare:  automatã extrem de clar cu 11
- Blitz incorporat
- iesiri/intrari USB, HDMI
- Sistem de stocare:  card
- Obiectiv inclus
- Cabluri
- Geantã transport
 
Garantie : minim 24 luni
 
Modalitate livrare: la sediul achizitorului
 
Termen de livrare:  maxim 5 zile de la data lansarii comenzii ferme de catre achizitor
 
Transportul : inclus
 
1
 
 

Tipul procedurii: PROCEDURA DE CERCETARE A PIEÞEI – STUDIU AL PIEÞEI

Criteriul aplicabil pentru atribuirea contractului ºi stabilirea ofertei câºtigãtoare este preþul cel mai scãzut.

Adresa achizitorului: S.C. INSTITUTUL ROMÂN DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE-IRECSON SRL, str Francezã, nr.68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, Romania, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro.

Pentru informaþii suplimentare legate de contractul de achiziþie vã invitãm sã ne contactaþi la adresa achizitorului, persoana de contact Agachi Dumitra sau prin email la adresa: mona.agachi@irecson.ro.

Oferta va fi valabila pana la data de 21.05.2012

Documentaþia pentru ofertanþi
: se poate ridica, în baza unei solicitãri scrise în intervalul orar 10.00-17.00, de la sediul S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE – IRECSON S.R.L, str. Francezã, nr. 68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucureºti, persoana de contact: Agachi Dumitra, sau apasati aici.

Oferta va fi depusa pana la data de 19.04.2012 ora 11.00, la sediul achizitorului, prin fax la  numerele: 021.315.62.63; 021.313.20.92, sau prin email la adresa mona.agachi@irecson.ro.
 

 

 
 



Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table