+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  81.ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZITIA DE " SERVICII DE PUBLICITATE”
 
   

 

 
ANUNÞ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZITIA DE " SERVICII DE PUBLICITATE”
 
CPV  79341000-6- Servicii de publicitate


Obiectul contractului de achizitie: „Servicii de publicitate in cadrul proiectului finantat prin contractul POSDRU 81/3.2/S/48531”
 
In atentia operatorilor economici interesati:
 
INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE IRECSON-SRL Bucuresti, institutie cu traditie in formarea profesionala, deruleaza proiectul “Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul, managementului în vederea eficientizãrii procesului  de transfer tehnologic”, este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 15%, Contribuþie comunitarã – FSE – 85%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare ºi sprijin pentru întreprinderi ºi angajaþi pentru promovarea adaptabilitãþii”.
 
Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor in cadrul proiectului este necesara achizitia  de  servicii de publicitate.
 
In aceste conditii, va invitam sa ne transmiteti oferta dumneavoastra in vederea achizitiei de servicii  anterior specificate  conform cerintelor tehnice de mai jos.
 
Nr.crt.
Descrierea produsului/serviciului/lucrãrii
Cant.
1
Servicii de publicitate privind promovarea proiectului ºi a evenimentelor derulate prin proiect (cursuri) în mediul online, prin intermediul unui site, cu urmãtoarele caracteristici minime:
-     Acoperire naþionalã
-     Accesat de potenþiali membrii ai grupului þintã ai proiectului: manageri ºi angajaþi ai organizaþiilor de Inovare și Transfer Tehnologic din România
-     Newsletter bilunar sau lunar distribuit unei liste de abonaþi la nivel naþional
-     Postarea unui banner al proiectului pânã la finalizarea contractului, care sã permitã acces direct la site-ul proiectului
-     Publicarea de materiale (de tipul articole, anunþuri, advertoriale, comunicate de presã, etc.) referitoare la proiect/evenimente în proiect în mod periodic (min. 2 materiale /lunã)
-     Promovarea prin reþelele sociale, cum ar fi Facebook, LinkedIn, etc. pânã la finalizarea contractului
1
2
Servicii de publicitate a evenimentelor derulate prin proiect în:
-       Min. 1 cotidian generalist ºi/sau cu profil economico-financiar, cu apariþie în format print (cu apariþie cel puþin în oraºul în care se deruleazã evenimentul) cu tiraj de min. 3000 ex. pentru versiunea print
sau
-       Min. 1 cotidian naþional cu apariþie în format print, cu un tiraj vândut pe plan local (cel puþin în oraºul în care are loc evenimentul) de min. 3000 ex. pentru versiunea print.
Detalii privind evenimentele prevãzute în anul II de proiect:
Regiunea Nord-Est:
-       Oraºul în care se desfãºoarã evenimentele: Iași
-       Nr. max. anunþuri publicate: 10
Regiunea Sud-Vest:
-       Oraºul în care se desfãºoarã evenimentele: Craiova
-       Nr. max. anunþuri publicate: 11
Regiunea Vest:
-       Oraºul în care se desfãºoarã evenimentele: Timișoara
-       Nr. max. anunþuri publicate: 10
Regiunea Nord-Vest:
-       Oraºul în care se desfãºoarã evenimentele: Cluj-Napoca
-       Nr. max. anunþuri publicate: 12
Regiunea Bucureºti-Ilfov:
-       Oraºul în care se desfãºoarã evenimentele: Bucureºti
-       Nr. max. anunþuri publicate: 16
 
1
 
Nota : Valoarea contractului stabilita prin luarea in calcul a numarului de anunturi/materiale publicate in presa scrisa prezentate in tabelul de mai sus reprezinta o valoare maximala. 
Pentru serviciile de publicitate in presa scrisa, prestatorul va pune la dispozitia beneficiarului cate 1 exemplar din fiecare publicatie in care a aparut anuntul publicitar ce a facut obiectul prestarii serviciilor.
Materialele publicitare utilizate vor fi realizate pe baza Manualului de identitate vizualã a proiectului POSDRU/81/3.2/S/48531, a Manualului de identitate vizualã a Programului POSDRU ºi a conþinutului/imaginilor puse la dispoziþie de Beneficiar.
 Fiecare anunt publicitar  va avea o suprafata de minim 100 cm patrati, iar machetarea va fi realizata de prestator fiind inclusa in pretul serviciilor.
 Conþinutul tuturor materialelor publicate va fi elaborat ºi transmis furnizorului de servicii de publicitate de cãtre responsabilul cu comunicarea în cadrul proiectului.

Tipul procedurii: PROCEDURA DE CERCETARE A PIEÞEI – STUDIU AL PIEÞEI

Criteriul aplicabil pentru atribuirea contractului ºi stabilirea ofertei câºtigãtoare este preþul cel mai scãzut.

Adresa achizitorului: S.C. INSTITUTUL ROMÂN DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE-IRECSON SRL, str Francezã, nr.68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, Romania, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro.

Pentru informaþii suplimentare legate de contractul de achiziþie vã invitãm sã ne contactaþi la adresa achizitorului, persoana de contact Agachi Dumitra sau prin email la adresa: mona.agachi@irecson.ro.

Oferta va fi valabila pana la data de 24.05.2012

Documentaþia pentru ofertanþi
: se poate ridica, în baza unei solicitãri scrise în intervalul orar 10.00-17.00, de la sediul S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETÃRI ECONOMICO-SOCIALE ªI SONDAJE – IRECSON S.R.L, str. Francezã, nr. 68, cod poºtal 030106, sector 3, localitate Bucureºti, persoana de contact: Agachi Dumitra, sau apasati aici.

Oferta va fi depusa pana la data de 24.04.2012 ora 14.00, la sediul achizitorului, prin fax la  numerele: 021.315.62.63; 021.313.20.92, sau prin email la adresa mona.agachi@irecson.ro.
 

 

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table