+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatorică
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  81.ANUNȚ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZITIA DE " SERVICII DE PUBLICITATE”
 
   

 

 
ANUNȚ PUBLICITAR PRIVIND ACHIZITIA DE " SERVICII DE PUBLICITATE”
 
CPV  79341000-6- Servicii de publicitate


Obiectul contractului de achizitie: „Servicii de publicitate in cadrul proiectului finantat prin contractul POSDRU 81/3.2/S/48531”
 
In atentia operatorilor economici interesati:
 
INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE IRECSON-SRL Bucuresti, institutie cu traditie in formarea profesionala, deruleaza proiectul “Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entităților Rețelei Naționale pentru Inovare și Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul, managementului în vederea eficientizării procesului  de transfer tehnologic”, este finanțat din următoarele surse: Contribuție publică națională – 15%, Contribuție comunitară – FSE – 85%. Cofinanțarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare și sprijin pentru întreprinderi și angajați pentru promovarea adaptabilității”.
 
Pentru desfasurarea in bune conditii a activitatilor in cadrul proiectului este necesara achizitia  de  servicii de publicitate.
 
In aceste conditii, va invitam sa ne transmiteti oferta dumneavoastra in vederea achizitiei de servicii  anterior specificate  conform cerintelor tehnice de mai jos.
 
Nr.crt.
Descrierea produsului/serviciului/lucrării
Cant.
1
Servicii de publicitate privind promovarea proiectului și a evenimentelor derulate prin proiect (cursuri) în mediul online, prin intermediul unui site, cu următoarele caracteristici minime:
-     Acoperire națională
-     Accesat de potențiali membrii ai grupului țintă ai proiectului: manageri și angajați ai organizațiilor de Inovare și Transfer Tehnologic din România
-     Newsletter bilunar sau lunar distribuit unei liste de abonați la nivel național
-     Postarea unui banner al proiectului până la finalizarea contractului, care să permită acces direct la site-ul proiectului
-     Publicarea de materiale (de tipul articole, anunțuri, advertoriale, comunicate de presă, etc.) referitoare la proiect/evenimente în proiect în mod periodic (min. 2 materiale /lună)
-     Promovarea prin rețelele sociale, cum ar fi Facebook, LinkedIn, etc. până la finalizarea contractului
1
2
Servicii de publicitate a evenimentelor derulate prin proiect în:
-       Min. 1 cotidian generalist și/sau cu profil economico-financiar, cu apariție în format print (cu apariție cel puțin în orașul în care se derulează evenimentul) cu tiraj de min. 3000 ex. pentru versiunea print
sau
-       Min. 1 cotidian național cu apariție în format print, cu un tiraj vândut pe plan local (cel puțin în orașul în care are loc evenimentul) de min. 3000 ex. pentru versiunea print.
Detalii privind evenimentele prevăzute în anul II de proiect:
Regiunea Nord-Est:
-       Orașul în care se desfășoară evenimentele: Iași
-       Nr. max. anunțuri publicate: 10
Regiunea Sud-Vest:
-       Orașul în care se desfășoară evenimentele: Craiova
-       Nr. max. anunțuri publicate: 11
Regiunea Vest:
-       Orașul în care se desfășoară evenimentele: Timișoara
-       Nr. max. anunțuri publicate: 10
Regiunea Nord-Vest:
-       Orașul în care se desfășoară evenimentele: Cluj-Napoca
-       Nr. max. anunțuri publicate: 12
Regiunea București-Ilfov:
-       Orașul în care se desfășoară evenimentele: București
-       Nr. max. anunțuri publicate: 16
 
1
 
Nota : Valoarea contractului stabilita prin luarea in calcul a numarului de anunturi/materiale publicate in presa scrisa prezentate in tabelul de mai sus reprezinta o valoare maximala. 
Pentru serviciile de publicitate in presa scrisa, prestatorul va pune la dispozitia beneficiarului cate 1 exemplar din fiecare publicatie in care a aparut anuntul publicitar ce a facut obiectul prestarii serviciilor.
Materialele publicitare utilizate vor fi realizate pe baza Manualului de identitate vizuală a proiectului POSDRU/81/3.2/S/48531, a Manualului de identitate vizuală a Programului POSDRU și a conținutului/imaginilor puse la dispoziție de Beneficiar.
 Fiecare anunt publicitar  va avea o suprafata de minim 100 cm patrati, iar machetarea va fi realizata de prestator fiind inclusa in pretul serviciilor.
 Conținutul tuturor materialelor publicate va fi elaborat și transmis furnizorului de servicii de publicitate de către responsabilul cu comunicarea în cadrul proiectului.

Tipul procedurii: PROCEDURA DE CERCETARE A PIEȚEI – STUDIU AL PIEȚEI

Criteriul aplicabil pentru atribuirea contractului și stabilirea ofertei câștigătoare este prețul cel mai scăzut.

Adresa achizitorului: S.C. INSTITUTUL ROMÂN DE CERCETĂRI ECONOMICO-SOCIALE ȘI SONDAJE-IRECSON SRL, str Franceză, nr.68, cod poștal 030106, sector 3, localitate Bucuresti, Romania, tel/fax 021.315.62.63; 021.313.20.92, adresa internet: www.irecson.ro.

Pentru informații suplimentare legate de contractul de achiziție vă invităm să ne contactați la adresa achizitorului, persoana de contact Agachi Dumitra sau prin email la adresa: mona.agachi@irecson.ro.

Oferta va fi valabila pana la data de 24.05.2012

Documentația pentru ofertanți
: se poate ridica, în baza unei solicitări scrise în intervalul orar 10.00-17.00, de la sediul S.C. INSTITUTUL ROMÂN  DE CERCETĂRI ECONOMICO-SOCIALE ȘI SONDAJE – IRECSON S.R.L, str. Franceză, nr. 68, cod poștal 030106, sector 3, localitate București, persoana de contact: Agachi Dumitra, sau apasati aici.

Oferta va fi depusa pana la data de 24.04.2012 ora 14.00, la sediul achizitorului, prin fax la  numerele: 021.315.62.63; 021.313.20.92, sau prin email la adresa mona.agachi@irecson.ro.
 

 

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table