+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  94.ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII “Servicii de organizare evenimente (sesiuni de formare, examinare ºi consultanþã) pentru anul II de implementare a proiectului finanþat prin contractul POSDRU/92/3.1/S/61332”
 
   

 
 
ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII

“Servicii de organizare evenimente (sesiuni de formare, examinare ºi consultanþã) pentru anul II de implementare a proiectului finanþat prin contractul POSDRU/92/3.1/S/61332”


1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante: INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE SI SONDAJE – IRECSON SRL, cod Fiscal 3328291 RO, str. Franceza nr. 68, sect.3, Bucuresti

2. Surse de finanþare: Achiziþia se realizeazã în cadrul proiectului „Dezvoltarea competenþelor antreprenoriale prin transfer transnaþional de bune practici ºi formare profesionalã a întreprinzãtorilor din România–STEPS”. Proiectul este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã – FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.

3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii : PROCEDURA COMPETITIVA

4. Data semnarii contractului: 17-19.01.2012

5. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare : PRETUL CEL MAI SCAZUT

6. Numarul de oferte primite :
Lotul 1 -2
Lotul 2 -6
Lotul 3 -2
Lotul 4 -4
Lotul 5 -3
Lotul 6 -3
Lotul 7 -4
Lotul 8 -6

7. Denumirea (numele) ofertantului castigator:
Lotul 1 - SC TRAVEL HOSPITALITY EVENTS MANAGEMENT SRL Bucuresti
Lotul 2 - SC PERFECT TOUR SRL Bucuresti
Lotul 3 - SC TOUR IMPEX MAPAMOND MD SRL Craiova
Lotul 4 - SC PERFECT TOUR SRL Bucuresti
Lotul 5 - SC PERFECT TOUR SRL Bucuresti
Lotul 6 - SC PERFECT TOUR SRL Bucuresti
Lotul 7 - SC PERFECT TOUR SRL Bucuresti
Lotul 8 - SC PERFECT TOUR SRL Bucuresti

8. Obiectul contractului: CPV: 79952000-2 - „Serviciipentru evenimente” si CPV 55520000-1 “Servicii de catering”


9. Pretul contractului :
Lotul 1 - 95.148,00 lei exclusiv TVA
Lotul 2 - 81.174,00 lei exclusiv TVA
Lotul 3 - 98.912,00 lei exclusiv TVA
Lotul 4 - 81.840,00 lei exclusiv TVA
Lotul 5 - 81.749,00 lei exclusiv TVA
Lotul 6 - 83.544,00 lei exclusiv TVA
Lotul 7 - 68.504,00 lei exclusiv TVA
Lotul 8 - 78.410,00 lei exclusiv TVA

 

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table