+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  98.ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII “Servicii de organizare seminarii de promovare a culturii antreprenoriale in anul II de implementare a proiectului finantat prin contractul POSDRU/92/3.1/S/61332”
 
   

 
 
ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII

“Servicii de organizare seminarii de promovare a culturii antreprenoriale in anul II de implementare a proiectului finantat prin contractul POSDRU/92/3.1/S/61332”
1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante: INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE SI SONDAJE – IRECSON SRL, cod Fiscal 3328291 RO, str. Franceza nr. 68, sect.3, Bucuresti

2. Surse de finanþare: „Dezvoltarea competenþelor antreprenoriale prin transfer transnaþional de bune practici ºi formare profesionalã a întreprinzãtorilor din România–STEPS”. Proiectul este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 6%, Contribuþie comunitarã – FSE – 94%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.1 „Promovarea culturii antreprenoriale”.

3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii : PROCEDURA DE CERCETARE A PIETEI - STUDIU AL PIETEI

4. Data semnarii contractului: 04.01.2012

5. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare : PRETUL CEL MAI SCAZUT

6. Numarul de oferte primite :
Lotul 1 -1
Lotul 2 -4
Lotul 3 -1
Lotul 4 -2
Lotul 5 -2
Lotul 6 -2
Lotul 7 -3
Lotul 8 -4

7. Denumirea (numele) ofertantului castigator:
Lotul 1 - SC MAGELLAN TRAVEL SRL Bucuresti
Lotul 2 - SC PERFECT TOUR SRL Bucuresti
Lotul 3 - SC MAGELLAN TRAVEL SRL Bucuresti
Lotul 4 - SC PERFECT TOUR SRL Bucuresti
Lotul 5 - SC PERFECT TOUR SRL Bucuresti
Lotul 6 - SC PERFECT TOUR SRL Bucuresti
Lotul 7 - SC PERFECT TOUR SRL Bucuresti
Lotul 8 - SC PERFECT TOUR SRL Bucuresti


8. Obiectul contractului: “Servicii de organizare de seminarii” cod CPV: 79951000-5,
9. Pretul contractului :

Lotul 1 : 4.125,00 lei exclusiv TVA
Lotul 2 : 3.700,00 lei exclusiv TVA
Lotul 3 : 4.125,00 lei exclusiv TVA
Lotul 4 : 3.700,00 lei exclusiv TVA
Lotul 5 : 3.700,00 lei exclusiv TVA
Lotul 6 : 3.700,00 lei exclusiv TVA
Lotul 7 : 3.700,00 lei exclusiv TVA
Lotul 8 : 2.500,00 lei exclusiv TVA
 

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table