+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  99.ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII “Consumabile echipamente birotica si periferice IT”
 
   

 
 
ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII

“Consumabile echipamente birotica si periferice IT”

1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante: INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE SI SONDAJE – IRECSON SRL, cod Fiscal 3328291 RO, str. Franceza nr. 68, sect.3, Bucuresti

2. Surse de finanþare: Achiziþia se realizeazã în cadrul proiectului „Formare profesionala pentru personalul medical si manageri din domeniul sanitar prin implementarea de noi tehnologii si actualizarea cunoºtinþelor in domeniul economiei sanitare”. Proiectul este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 15%, Contribuþie comunitarã – FSE – 85%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare ºi sprijin pentru întreprinderi ºi angajaþi pentru promovarea adaptabilitãþii”.

3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii : PROCEDURA DE CERCETARE A PIETEI - STUDIU AL PIETEI

4. Data semnarii contractului: 20.06.2012

5. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare : PRETUL CEL MAI SCAZUT

6. Numarul de oferte primite : 3

7. Denumirea (numele) si adresa ofertantului castigator: SC VICO SERVICE RX SRL, cu sediul in Bucuresti, str. Cristescu Dima, nr.1, Bl.105C, Parter

8. Obiectul contractului: Toner pentru imprimantele laser/faxuri-30125110-5; Cartuºe de cernealã-30192113-6; Toner pentru fotocopiatoare-30125120-8;Kituri pentru cuptor (fuser)- 30124200-6

9. Pretul contractului : 19.985,90 lei, exclusiv TVA


 

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table