+ Contact
+ Harta site
CAUTARE
Go
+ homepage + CURSURI + SERVICII + EDITURA + Cercetare

+ Home
DESPRE NOI

+ Profilul companiei
+ Structura Organizatoricã
+ Servicii
+ Cursuri
+ Managementul Institutului
+ Consultanta in atragerea de    fonduri europene
- Achizitii
+ Evenimente CIT - IRECSON
+ Home > DESPRE NOI > Achizitii


  101.ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII “Servicii integrate de cazare si masa pentru participantii la cursuri desfasurate in cadrul proiectului finantat prin contractul POSDRU/81/3.2/S/48531”
 
   

 
ANUNT DE ATRIBUIRE A CONTRACTULUI DE ACHIZITII

“Servicii integrate de cazare si masa pentru participantii la cursuri desfasurate in cadrul proiectului finantat prin contractul POSDRU/81/3.2/S/48531”

1. Denumirea, codul fiscal si adresa autoritatii contractante
: INSTITUTUL ROMAN DE CERCETARI ECONOMICO-SOCIALE SI SONDAJE – IRECSON SRL, cod Fiscal 3328291 RO, str. Franceza nr. 68, sect.3, Bucuresti

2. Surse de finanþare: Achizitia se realizeaza in cadrul proiectului „proiectul “Program de dezvoltare a resurselor umane din cadrul entitãþilor Reþelei Naþionale pentru Inovare ºi Transfer Tehnologic (ReNITT) în domeniul, managementului în vederea eficientizãrii procesului de transfer tehnologic”, este finanþat din urmãtoarele surse: Contribuþie publicã naþionalã – 15%, Contribuþie comunitarã – FSE – 85%. Cofinanþarea din Fondul Social European se face prin „Programul Operaþional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, AP.3 „Creºterea adaptabilitãþii lucrãtorilor ºi a întreprinderilor”, DMI 3.2 „Formare ºi sprijin pentru întreprinderi ºi angajaþi pentru promovarea adaptabilitãþii”..

3. Procedura aplicata pentru atribuirea contractului de servicii : PROCEDURA COMPETITIVA

4. Data semnarii contractului: 21-22.03.2012

5. Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului de furnizare
: PRETUL CEL MAI SCAZUT

6. Numarul de oferte primite :
Lotul 1 -14
Lotul 2 -11
Lotul 3 -12
Lotul 4 -11


7. Denumirea (numele) ofertantului castigator:
Lotul 1 - SC PERFECT TOUR SRL cu sediul in Str. Sipotul Fantanilor nr.8, sector 1, Bucuresti
Lotul 2 - SC MAGELLAN TRAVEL SRL cu sediul in Bucuresti, str. Tunari nr.36, sector 2
Lotul 3 - SC AVIA TRAVEL &EVENTS SRL, cu sediul in Bucuresti Str. Cronicar Ion Neculce 14 Bucuresti
Lotul 4 - SC MAGELLAN TRAVEL SRL cu sediul in Bucuresti, str. Tunari nr.36, sector 2


8. Obiectul contractului: Servicii de cazare si masa CPV: 55110000-4, 55300000-3
9. Pretul contractului :

Lotul 1 -maxim 93.580,80 lei exclusiv TVA
Lotul 2 - maxim 56.505 lei exclusiv TVA
Lotul 3 - maxim 49.672,50 lei exclusiv TVA
Lotul 4 - maxim 98.190,00 lei exclusiv TVA

 
 Contact | Politica de confidentialitate | Termeni de utilizare | Harta sitului
IRECSON 2007
List error -DB Error: no such table